fbpx Sier ja til kjønnspoeng for gutter som vil bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

Sier ja til kjønnspoeng for gutter som vil bli sykepleier

Bildene viser studenter fra Høgskolen i Oslo

Å gi guttepoeng på sykepleiestudiet er verdt et forsøk, mener både NTNU og Universitetet i Agder. Etter nyttår blir det lovlig.

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra nyttår. Da blir det lov å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag.

Ifølge Adresseavisen vil Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) benytte seg av denne muligheten.

NTNU har før vært dominert av mange gutter på studiene. Men etter at universitetet ble fusjonert med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik, har NTNU fått flere fag der jenter er i stort flertall.

Vil friste gutter

– Alle studier med mindre enn 40 prosent av ett kjønn skal gjennomføre tiltak for å bedre balansen, sier rektor Gunnar Bovim til Adresseavisen.

Også Universitetet i Agder (UiA) snuser på guttepoeng: UIA har søkt om å få innvilget kjønnskvotering på sykepleierutdanningen for å friste gutter til å søke.

– Bør gjenspeile mangfoldet

– Vi er veldig positiv til kjønnspoeng, sier Christian Strømnes, leder i Norsk Sykepleierforbund Student.

– Vi tenker at sykepleierstanden skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. En noenlunde jevn balanse mellom kjønnene bør være et ukontroversielt minstemål. Kjønnspoeng er ett av flere tiltak som kan bidra til det. Det er ikke bra slik studentsammensetningen er nå.

– Kjønnsbalanse kan gi bedre arbeidsmiljø

– Flere gutter må til?

– Ja. Pasientene bør møte sykepleiere av begge kjønn. Kjønnsbalanse vil dessuten kunne bedre arbeidsmiljø, fremme trivsel og bedre samhandling i team.

– Nøkterne poeng

– Er ikke kravet til kompetanse det viktigste når man utdanner sykepleiere?

– Vi har sett at startkompetanse har sammenheng med hvordan man gjennomfører teoretiske fag. Men ordningen med kjønnspoeng går ikke på startkompetansen løs. Det er nøkterne poeng, de går ikke betydelig ut over studentenes evne til å fullføre studiet.

– Vil du oppfordre høyskolene til å ta i bruk den nye lovteksten?

– Ja, absolutt. Og de bør kombinere dette virkemiddelet med tiltak for å beholde og ivareta de guttene som starter, mener Strømnes.

Har kommet seg

Strømnes opplyser at kjønnssammensetningen varierer noe, men er nokså lik på alle sykepleierutdanningene:

– I gjennomsnitt er det cirka 12–14 prosent gutter.

– Litt mer enn blant yrkesaktive sykepleiere?

– Ja, det har kommet seg. Men det er langt fram til der vi ønsker å være, sier studentlederen.

#mannkanblisykepleier

– Kjønnspoeng er bare ett tiltak, sier du. Hvilke andre anbefaler du?

– Det finnes jo holdningskampanjer som #mannkanblisykepleier. Den foregår hovedsakelig på Facebook, der vi fronter gode rollemodeller, sier Strømnes.

Men han understreker hvem som har ansvaret:

– Selv om vi kan bidra med slike kampanjer, er det myndighetenes ansvar å sørge for at det tas i bruk virkemidler som vi vet gir oss bedre kjønnsbalanse. Her er kjønnspoeng et godt virkemiddel, og vi er veldig fornøyde med et lovverk som gir anledning til å bruke slike poeng.

Samler menn på VID

Christian Strømnes påpeker at det også er interessant med tiltak som handler om å beholde de mennene som starter på sykepleierutdanningen.

– Her gjør VID vitenskapelige høgskole mye spennende, for eksempel ved å ha egne samlinger for mannlige sykepleierstudenter.

Permisjon fra hjemmesykepleien

– Er du en god rollemodell?

– Ja, det vil jeg si. Men jeg har ikke skrevet min historie på #mannkanblisykepleier ennå. Jeg skal gjøre det, altså.

Strømnes ble ferdig sykepleier våren 2017.

– Hvor skal du jobbe?

– Jeg har permisjon fra jobben jeg fikk i hjemmesykepleien i Fredrikstad. Så jeg regner med at jeg skal tilbake der når mitt verv som studentleder er over til sommeren, sier Christian Strømnes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse