fbpx Kjønnspoeng til menn Hopp til hovedinnhold

Kjønnspoeng til menn

Innfør kjønnspoeng til menn som søker sykepleierutdanning! Det mener Margrete Kanstad, nestleder NSF Student.

«Er du mand nok til at blive sygeplejerske?»

Dette ble danske menn spurt om for noen år siden i en kampanje for å rekruttere flere menn til sykepleierutdannelsen. Jeg ønsker å spørre menn i Norge om det samme.

Tall viser nemlig at svært få menn er «mannfolk nok» til å bli sykepleier. I skrivende stund er det totalt 14 459 sykepleierstudenter i Norge. Blant disse er 11,8 prosent menn. Dette har vært mer eller mindre uforandret siden 2000.

Vi trenger sårt flere menn til sykepleieryrket, og det er det mange grunner til. Blant annet vil en jevnere kjønnsbalanse kunne bidra til et bedre arbeidsmiljø. Det vil i tillegg kunne være en økonomisk gevinst da sykefraværet trolig vil gå ned. Og kanskje viktigst, så har jeg sterk tro på at en jevn kjønnsbalanse vil heve den faglige kvaliteten. Fagforståelsen vil bli bedre, og vi vil derfor kunne gi et bedre tilbud til våre pasienter hvor vi har bedre forutsetninger for å forstå deres behov. Enkelt sagt tør jeg påstå at nyanser vil kunne forsvinne i et enkjønnet miljø og at en kjønnssammensatt pasientgruppe krever en kjønnssammensatt sykepleiergruppe.

Jeg ønsker at det skal avklares, en gang for alle, at sykepleieryrket ikke er et kvinneyrke. En trenger ikke en kvinnes håndlag for å utøve sykepleie. Dette er oppfatninger som ikke hører hjemme i dagens samfunn. Sykepleieryrket er ikke mer «kvinneyrke» enn at legeyrke er et «mannsyrke». Jeg tror og håper at menn har begynt å forstå dette. Men tallene, de 11 prosentene, tilsier kanskje noe annet. Kanskje er disse mytene en medvirkende årsak til hvorfor ikke flere menn velger dette yrket? Ikke vet jeg. Uansett årsak, så må tiltak iverksettes. Vi trenger flere menn.

NSF Student har gjennom flere år hatt kjønnsbalanse som satsningsområde, og på årsmøte i 2013 vedtok sykepleierstudentene at de ønsker å innføre 2 kjønnspoeng til menn som søker sykepleierutdanningen. Om kjønnspoeng hadde vært innført i 2011, ville vi da hatt opptil 110 flere menn i utdanningen.

Kjønnspoeng brukes i dag til kvinner i 139 studieretninger der det er en klar overvekt av menn, men det brukes bare til 2 studieretninger der den største andelen er kvinner. Dette er urimelig. Debatten om kjønnspoeng er allerede tatt. Det er bestemt at vi i Norge bruker kjønnspoeng i tilfeller der det er tydelig ubalanse i kjønnssammensetningen. Dette er en administrativ ordning. Hvorfor er sykepleierutdanningen et unntak? Hva er argumentet for ikke å innføre kjønnspoeng også her? Å ikke innføre dette vil jeg faktisk kalle diskriminering av menns rettigheter.

Jeg tror riktignok ikke at kjønnspoeng alene vil være nok til å utjevne den store ubalansen som fins i dag, men det ville uten tvil vært en god start. Mer effektivt forslag enn dette har jeg til dags dato ikke sett. 

Det finnes dem som argumenterer mot at det skal innføres kjønnspoeng til menn ved søking til sykepleierutdanningen. Argumentene har da handlet om to ting: Av menn selv har jeg hørt «jeg vil komme inn på bakgrunn av mine kvalifikasjoner, ikke fordi jeg er mann». Andre kan si at «vi vil ikke ha dumme gutter i bytte mot smarte jenter».

Disse argumentene tyder etter mitt syn på sterke misoppfatninger. Først vil jeg bare presisere at når du som mann er det underrepresenterte kjønn, så er faktisk det at du er mann en kvalifikasjon i seg selv. Du bringer med deg noe som en kvinne ikke kan. Så vil jeg tydeliggjøre at 2 kjønnspoeng bare utgjør 0,2 i karaktersnitt. For å ta matten, så vil det si at om du for eksempel hadde 4,4 i karaktersnitt så vil du med 0,2 poeng ekstra få 4,6 i karaktersnitt. Det er altså ikke snakk om forskjeller på idioter og genier, som noen kanskje tror.

Jeg vil på vegne av NSF Student oppfordre Kunnskapsdepartementet til å innføre kjønnspoeng til menn som søker sykepleierutdanning i Norge. Gjøres ikke dette vil det være et stort tap for sykepleierprofesjonen og for pasientene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse