fbpx Vil særbehandle sykepleiermenn Hopp til hovedinnhold

Vil særbehandle sykepleiermenn

Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Det kan bli lov å oppfordre menn til å søke på sykepleierstillinger. Statsråd Horne vil særbehandle menn i kvinnedominerte yrker. – Vi sier ikke hurra, sier NSF-lederen.

Horne vraker kjønnsnøytral lov, skriver Dagbladet i dag, 4. april 2017.

Det dreier seg om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sendte ut et forslag om kjønnsnøytral lov på høring i januar.

I høringsrunden fikk hun kritikk, blant annet av likestillingsombudet, for at kvinners vern mot diskriminering ville bli svekket hvis lovforslaget ville bli vedtatt.

Arbeidsgivere kan oppfordre menn

I sitt endelig lovforslag vil Horne at arbeidsgivere skal kunne særbehandle menn.

Dagbladet skriver:

«Det vil si at hun foreslår å åpne for positiv særbehandling av menn i arbeidslivet, på lik linje med kvinner i dag. Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker, på samme måte som man kan med kvinner i mannsdominerte yrker i dag.»

Vil ha mentorordning

– Eg ønskjer å opne for at arbeidsgivarar kan oppmode menn til å søke i stillingsannonsan e. Og eg vil oppmode arbeidsgivarane til å ha mentorordningar og stipendordningar for å få fleire menn i kvinnedominerte yrke, sier Horne til Nrk.

Lovforslaget skal legges fram for Stortinget i morgen onsdag 5. april, opplyser departementet til Sykepleien. Hele forslaget vil ut på dagen legges ut på departementets  nettside.

Stortinget skal behandle lovforslaget og stemme over det. Statsråd Horne sier at hun håper på flertall.

NSF er skeptisk

– Jeg har ikke sett lovteksten i sin helhet, for den kommer jo i morgen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Men vi mener at dagens lov gir adgang til positiv særbehandling.

– Også av menn?

– Ja.

By påpeker at NSF pleier å være skeptisk til denne type tiltak.

Satser heller på bedre lønn

– Vi er mot å bruke kjønnspoeng og kvotering og den type virkemidler. Vi har heller satset på å påvirke lønn og få flere hele stillinger og den type rekrutterende tiltak, sier NSF-lederen.

– Men NSF skal satse på å få flere menn i yrket?

– Ja, det står i handlingsplanen vår. Særlig studentene ivrer for det. Vi vil foreløpig ikke rope hurra for Hornes forslag, fordi vi tror de tradisjonelle tiltakene vil gi minst like god avkastning.

– Regjeringen er dobbel

Eli Gunhild By påpeker at den sittende regjeringen har svekket fars permisjonsrettigheter.

– Det blir litt dobbelt fra regjeringens side. Er intensjonen egentlig å svekke likestillingsloven? under NSF-lederen. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse