fbpx Foreslår å screene alle 55-åringer for tarmkreft Hopp til hovedinnhold

Foreslår å screene alle 55-åringer for tarmkreft

Bent Høie, helseminister, Høyre

Regjeringen vil tilby tarmkreftscreening til alle det året de fyller 55. 

– Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Han foreslår å øke bevilgningene til tarmkreftscreening med 18 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Redusere dødelighet

Ifølge helseministeren vil screening kunne redusere dødeligheten med mellom 14 og 28 prosent, avhengig av metode. Dersom man bruker tarmkikkertundersøkelse (skopi) kan man også oppdage forstadier til kreft.

På sykehusene i Moss og Bærum har det siden 2012 vært pilotprosjekter med tarmkreftscreening. De gode resultatene herfra er grunnlaget for forslaget om et nasjonalt program.

Innføres over fem år

Forslaget er i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet. Programmet skal bli landsdekkende over en periode på fem år.

De 18 millionene foreslått bevilget i 2018 skal brukes til å utvikle nytt IT-program, rekruttere helsepersonell, skopiskole og investeringer i skopisentre.

Høy forekomst

Norge har høy forekomst av tarmkreft og risikoen øker med alder. Hvert år får 4 300 nordmenn slik kreft og 1 500 dør.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse