fbpx Arbeidsrettssaken mellom Spekter og Legeforeningen er i gang Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrettssaken mellom Spekter og Legeforeningen er i gang

President i Legeforeningen, Marit Hermansen

For ett år siden stanset regjeringen historiens lengste sykehusstreik. Rikslønnsnemda ga Spekter medhold, men konflikten er ikke over, president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Kampen for det kollektive vernet fortsetter når Akademikerne Helse og Spekter møtes i Arbeidsretten i dag. Konflikten står om sykehuslegenes arbeidstid. Det er satt av fire dager til rettssaken, men det er ikke kjent når dommen vil være klar.

Streiken fikk støtte av NSF

NSF støttet legene da de streiket i fjor. Forbundsleder Eli Gunhild By sa den gang at dette er en konflikt som først og fremst handler om arbeidsbelastning og pasientsikkerhet, og derfor angår oss alle.

Spørsmålet har betydning også for andre yrkesgrupper

Kan Rikslønnsnemnda tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, mot Legeforeningens vilje? Dette spørsmålet skal nå opp i Arbeidsretten og har stor betydning for alle norske arbeidstakere.

– Blir kjennelsen i Rikslønnsnemnda stående, vil også andre yrkesgrupper være låst i avtaler mot sin vilje. Faren er da stor for at andre foreninger vil vegre seg mot å inngå unntak om arbeidstid, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen i en pressemelding.

Bryter med norsk lov

Legeforeningen og Spekter har gjennom arbeidsmiljøloven en eksklusiv mulighet til å avtale unntak gjennom tariffavtalen. Derfor mener Legeforeningen at Rikslønnsnemda ikke kan tre inn i fagforeningens sted og påtvinge arbeidstakere vide unntak fra arbeidsmiljøloven. 

– Vi mener nemndas kjennelse bryter med norsk lov og adgangen fagforeninger har til å inngå vide unntak fra lovens arbeidstidsregler, sier Hermansen.

Kan ikke ankes

Spørsmålet har ikke vært behandlet av Arbeidsretten tidligere. Avgjørelsen vil være endelig og kan ikke ankes.

– Dersom saken ikke fører frem eller blir løst på en annen måte, vil den likevel kunne prøves for andre norske domstoler og internasjonale organer, melder Legeforeningen.

Legeforeningen protesterte på at den tidligere Spekter-advokaten Håkon Cordt-Hansen skulle dømme i saken fordi han i mange år har vært tilknyttet Spekter, men det var retten uenig i, ifølge  Dagens Medisin. 

Rettssaken kan følges live på Dagens Medisins nettside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse