fbpx Stadig flere klager på privat helsetjeneste Hopp til hovedinnhold

Stadig flere klager på privat helsetjeneste

Helsepersonell inne på operasjonsstue

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhold til 1 095 pasienter som har klaget på behandling gitt av private aktører de siste ni årene. Sakene har resultert i utbetalinger på til sammen 168 millioner kroner.

Det er åtte år siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fikk ansvaret for å behandle erstatningskrav fra pasienter som har fått behandling innen privat helsetjeneste. Antallet innmeldte saker har økt hvert år. Fra 2015 til 2016 var økningen på 12 prosent.

Svikt i behandlingen

Av de 1 095 erstatningskravene som har fått medhold i NPE, er 93 prosent begrunnet med svikt i behandlingen, diagnostikk eller informasjon.

– Dette er med andre ord skader som kunne vært unngått, står det i rapporten.

Når det gjelder smitte eller infeksjon, får erstatningssøkeren vanligvis medhold hvis infeksjonen ikke skyldes forhold ved pasienten selv.

Skader etter behandling hos tannleger og tannlegespesialister utgjør 56 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder skader etter kirurgi.

– Skader etter plastikkirurgi utgjør nesten halvparten av alle vedtakene som omhandler kirurgisk behandling. Den nest største gruppen innen saker som gjelder kirurgi er skader etter ortopedisk behandling. Forskjellige former for knekirurgi utgjør den største andelen av ortopedisakene, ifølge rapporten.

Flere vet om ordningen

– Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at NPE også behandler erstatningssaker innen privat helsetjeneste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding.

– Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han.

Jørstad sier det er bra at flere kjenner til at de kan henvende seg til NPE hvis de mener at de har fått en skade etter feilbehandling i den private helsetjenesten.

– Målet var å sikre at alle pasienter har den samme tryggheten ved en eventuell skade, uavhengig av om behandlingen har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste, skriver direktør Rolf Gunnar Jørstad i rapporten.

Klager og erstatning i det private

Siden 2009 har NPE mottatt 3 817 erstatningskrav fra pasienter som har fått behandling av private aktører. I 2 909 saker fattet NPE vedtak om medhold eller avslag. Av disse fikk 1 095 pasienter medhold og det er betalt ut 168 millioner kroner i erstatning.

Kvinner klager mest

Kvinner utgjør 65 prosent av pasientene som klager til NPE.

– Til sammenlikning er kvinneandelen 54 prosent for dem som søker erstatning innen offentlig helsetjeneste. Årsaken til den høye kvinneandelen innen privat helsetjeneste, er en kvinneandel på 66 prosent i tannlegesakene og 67 prosent i kirurgisakene. En undergruppe innen kirurgi er plastikkirurgi. Her er kvinneandelen på 90 prosent, ifølge rapporten.

Gjennomsnittsalder for pasientene er 44 år for kvinner og 46 år for menn. Aldersspennet er fra 0 til 91 år. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse