fbpx Liker kontrastene Hopp til hovedinnhold
Min jobb på psykiatrisk akuttmottak

Liker kontrastene

Bildet viser Trond Solholm utenfor Sandviken sykehus i Bergen.

– Vi prøver å motivere pasienten til å ville få hjelp, sier Trond Solholm.

Fakta
Trond Solholm, under spesialisering i psykiatrisk sykepleie

Arbeidssted: Sandviken sykehus, Bergen

Psykiatriske sykepleiere jobber med mennesker som har psykiske/psykiatriske problemer eller rusproblemer, både i den kommunale helse- og sosialtjenesten, på poliklinikker og sykehus. De kan jobbe mot spesielle grupper som barn, ungdom, eldre og innvandrere.

Utdanning: Bachelor i sykepleie

På min avdeling, akuttmottaket på Sandviken sykehus, tar jeg imot pasienter med all slags bakgrunn og mange forskjellige psykiatriske diagnoser. Det eneste de har til felles, er at de alle trenger øyeblikkelig hjelp. Jeg liker denne variasjonen godt.

Pasientene blir henvist fra legevakt eller fastlege, og vi får inn 2500 pasienter i året. Målet er at de ikke skal være hos oss mer enn en uke. Det betyr at jeg har kort tid på å bli kjent og skape en god relasjon. Det pleier å gå ganske fint.

Jeg må tenke mye i møte med pasientene. Det kan være veldig komplisert å finne ut hva vedkommende trenger hjelp til og hva som har utløst den akutte situasjonen. Ikke minst hvis pasienten mener at han selv ikke trenger hjelp. Mange er innlagt til tvungen observasjon, men innen ett døgn må legen ta stilling til om dette skal omgjøres til frivillig behandling.

Vi prøver å motivere pasienten til å ville få hjelp. Å få en person til å innse at man ikke fungerer så bra, kan være vanskelig. Men vi prøver å gå gjennom hva som har skjedd og hva vi kan hjelpe til med. Frivillig behandling fungerer best, så målet er å komme dit.

Det er også en del pasienter som kommer hit frivillig. Det kan være lang ventetid for behandling på Distriktspsykiatrisk senter (DPS), og deres tilstand kan ha forverret seg. De får god hjelp av oss, men tidlig intervensjon er nøkkelen til ikke å bli så syk.

Pasientene her er over 18 år, og vi har hatt noen her som har passert 90. De kan ha dype depresjoner og psykoser. Noen er ruset, og rusen har utløst tilstander som krever øyeblikkelig hjelp. Pasientene er til fare for seg selv eller andre. Vi har god dialog med DPS, som gjør at hjelp ofte kan tilbys via dem allerede dagen etter at de kommer til oss. Andre blir overført til andre avdelinger.

En av oss som jobber her, er fast på å ta imot nye pasienter. Denne jobben rullerer mellom oss. Vi sørger for at pasientene får en primærkontakt så de har en fast person å forholde seg til.

Vi jobber tett i team med overlegene for å kartlegge pasientene. Vi samarbeider også tett med vernepleiere, sosionomer og hjelpepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse