Sykepleierløft for retten til heltid

Sykepleier som holder på med en blodpose
– I dag lanserer vi nettsiden sykepleierløftet.no. I tillegg vil vi være synlige i sosiale medier med underskriftskampanje for et sykepleierløft, sier informasjonssjef  Arvid Libak i Norsk Sykepleierforbund.

Underskriftskampanje og retten til heltid er NSFs måte å markere kvinnedagen 8. mars på.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

– Norske kommuner mangler mange sykepleiere. Hvis ikke noe gjøres nå, vil Norge om 20 år mangle 30 000, skriver NSF på sin egen nettside.

Underskriftskampanje

– I dag lanserer vi nettsiden sykepleierløftet.no. I tillegg vil vi være synlige i sosiale medier med underskriftskampanje for et sykepleierløft. Vi håper så mange som mulig engasjerer seg og skriver under, sier informasjonssjef i NSF, Arvid Libak.

På den nye nettsiden finner du også historier fra pasienter som takker sykepleiere fordi de var der da de trengte dem mest.

LES OGSÅ: Hvem skal pleie oss i 2035?

Dette er sykepleierløftet:

  • Et lønnsløft som gjør at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner innen utgangen av 2019
  • En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  • En pasientfokusert bemanningsnorm
  • En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  • Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  • Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav.