fbpx Hver fjerde arbeidstaker jobber skift eller turnus Hopp til hovedinnhold

Hver fjerde arbeidstaker jobber skift eller turnus

Bilde av Drammen sykehus om natten
Foto: Kari Anne Dolonen
Av de totalt 421 000 ansatte som jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i 2016, jobbet 199 000 i helse- og sosialtjenester – nesten alle i en skift-/turnusordning.

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem arbeidskraftundersøkelsen 2016. Statistikken viser blant annet at rundt ti prosent av alle ansatte jobbet regelmessig på søndager i 2016. Det vil si at ansatte jobbet minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til.

– Andelen ansatte som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene, melder SSB.

Skift/turnus mest utbredt

Den vanligste formen for regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er å jobbe skift eller turnus. I 2016 jobbet 580 000 ansatte skift eller turnus. Det tilsvarer 24 prosent av de ansatte i alt, en andel som har vært uendret siden 2012.

218 000 personer, eller 9 prosent av alle ansatte, arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid uten at det er i form av en skift- eller turnusordning.

Nesten halvparten av kvinnene i helse og sosial jobber turnus

Av de 421 000 ansatte kvinnene som jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i 2016, jobbet 199 000 i helse- og sosialtjenester – nesten alle i en skift-/turnusordning. I denne næringen jobbet hele 44 prosent av de ansatte skift eller turnus i 2016. Slikt arbeid er like utbredt blant mennene som blant kvinnene i denne næringen, men det jobber altså mange flere kvinner der.

Lørdag- og kveldsjobbing mest vanlig

Det er mest utbredt å jobbe lørdager og dernest kvelder. Deretter følger søndager, og til slutt nattarbeid.

– De fleste ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid har en arbeidsavtale som innebærer at de jobber på flere av disse tidspunktene. Den vanligste kombinasjonen er å jobbe lørdag, søndag, kveld og natt. Nesten like vanlig er det med en kombinasjon av lørdager, søndager og kvelder. I 2016 jobbet til sammen 18 prosent av de ansatte en av disse to kombinasjonene, melder SSB.

Les også: