fbpx Forbrukerombudet gransker helsepåstander Hopp til hovedinnhold

Forbrukerombudet gransker helsepåstander

Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukerombudet varsler tilsynsaksjoner mot alternativ-bransjen i år.

I 2017 skal Forbrukerombudet se nærmere på hvordan alternative behandlingsformer blir markedsført.

Ombudet planlegger nå såkalte tilsynsaksjoner for å finne aktører som lover mer enn de har grunnlag for.

– Vi vil særlig se etter påstander om at alternativ behandling har effekt på alvorlige sykdommer og lidelser, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Fakta
Hva definerer lovverket som alternativ behandling?

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Når alternativ behandling utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, gjelder også helsepersonelloven. 

Kilde: Lovdata: Lov om alternativ behandling

– «Evighetsmaskin» mot kreft

I de senere årene har Forbrukerombudet behandlet flere saker med påstander om at forskjellige former for alternativ behandling kan kurere alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft.

– En aktør hevdet for eksempel å kunne kurere kreft ved hjelp av såkalt plasmateknologi. Det viste seg at dette ble presentert som en «evighetsmaskin som bruker en balanse av gravitasjon og magnetisme», sier hun.

Etter at ombudet tok tak i saken, bekreftet det aktuelle firmaet at de ville slutte med lovstridige påstander om virkning i markedsføringen.

Skal være nøktern beskrivelse

Regelverket for markedsføring av alternativ behandling er tydelig når det gjelder slike påstander:

Ifølge forskriften om markedsføring av alternativ behandling av sykdom skal det kun gis en nøktern og saklig beskrivelse av virksomheten og det skal ikke hevdes at behandlingsformer har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser.

Les også:Ny undersøkelse: Brukte 3 milliarder kroner på alternative behandlere i fjor

– Nordmenn bruker veldig mye penger på alternativ behandling av forskjellige lidelser, dette er en stor økonomi som det er viktig å føre tilsyn med, sier hun. 

Tidligere aksjoner

I 2014 hadde Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn en kontrollaksjon mot 250 tilbydere av alternativ behandling. Den gang så de spesielt på akupunktur og healing.

Kontrollaksjonen avdekket påstander om effekt ved sykdommer som allergi og migrene, men også alvorlige sykdommer som ME, revmatisme, hiv og kreft.

– Vi prioriterte å gå videre med de alvorligste forholdene, og tok opp sak med 20 av de kontrollerte virksomhetene, sier Lier Haugseth.

Hun presiserer at det ikke er ulovlig å tilby alternativ behandling, og at mange kan ha gode grunner til å oppsøke slik behandling.

– Men det er altså ikke lov til å hevde at pasienten blir kurert av behandlingen, sier hun.

Oppdaterte retningslinjer

Forbrukerombudet skal i løpet av våren  oppdatere retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling, og sende disse ut til forskjellige bransjeorganisasjoner og enkeltaktører.

Kravene til markedsføring kommer imidlertid ikke til å endre seg fra i dag.

– På denne måten får aktørene en påminnelse og en mulighet til å endre sin markedsføring før vi aksjonerer, sier hun.

Også andre helsesaker står på dagsorden for Forbrukerombudet.

I løpet av året skal de også gå gjennom markedsføringen av en rekke helseapper. Ombudet skal også gjennomføre tilsyn for å avdekke eventuell ulovlig markedsføring av kosmetiske behandlinger og ulike helsekostprodukter rettet mot barn.

Les også:Få får erstatning etter alternativ behandling

Vi vil særlig se etter påstander om at alternativ behandling har effekt på alvorlige sykdommer og lidelser.
Elisabeth Lier Haugseth, forbrukerombud

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse