fbpx Ut med Klara Klok, inn med Ung.no Hopp til hovedinnhold

Ut med Klara Klok, inn med Ung.no

Scrabble-bokstaver stablet til at det står "Ung no"

Fra 1. januar overtok Ung.no for Klara Klok som digital helsetjeneste for ungdom. Nesten 90 prosent av helsepersonellet blir med over.

Regjeringen har nå fra nyåret samlet informasjon- og helsetjenesten til ungdom på ett sted: Ung.no.

Ung.no tar over spørsmål- og svartjenestefunksjonen til Klara Klok. De er nå nedlagt etter 16 år i drift.

– Enklere og mer tilgjengelig

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, forteller om grunnen til samordningen.

– Ung.no er landets største nettsted for barn og unge. Her finner ungdom svar på spørsmål om alt fra skole og jobb til forelskelse, identitet og seksualitet. Det er naturlig at barn og unge også får svar på helsespørsmål her, og at de slipper å lete på andre nettsteder for å finne dette. Det er ungdom selv som har ønsket at Ung.no tar over svartjenesten, sier Normann.

Hun forklarer at samordningen skal gjøre det digitale helsetilbudet mer tilgjengelig og også enklere for barn og unge å ta kontakt med helsetjenesten.

Kjempet imot

Nedleggelsen av Klara Klok foregikk imidlertid ikke uten reaksjoner.

– Det har vært en fryktelig dårlig prosess, med ungdommers helse på spill, sa Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, i en pressemelding på fylkeskommunen sine nettsider i desember, etter at det ble klart at Klara Klok ble lagt ned fra nyttår.

Nordland fylkeskommune har driftet Klara Klok og takket nei til å stå som leverandør av det helsefaglige innholdet på Ung.no. Regjeringen har derfor ikke gitt videre driftsmidler til Klara Klok.

Det er ungdom selv som har ønsket at Ung.no tar over svartjenesten.
Lisbeth Normann, statssekretær

LES OGSÅ: Helseministeren i møte om Klara Klok

Lege Ole Norden i Tromsø, som har jobbet med Klara Klok siden 2002, var også kritisk til omleggingen til Ung.no.

– De driver med veldig mye annet i tillegg, mens Klara Klok er spesialisert på seksualitet og psykisk helse. Det er heller ingen leger i Ung.no, sa Norden til NTB.

Mange med videre

Det er Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Helsedirektoratet som sammen har fått ansvaret for å samle det digitale helsetilbudet for ungdom på Ung.no.

– I forkant har det vært bekymringer rettet mot å opprettholde kompetanse og tilbud. Hvordan ivaretar dere dette, Wenche Mobråten, avdelingsdirektør i oppvekstavdelingen på Bufdir?

– Alle fra Klara Klok sitt helsepersonell fikk tilbud om å bli med over til Ung.no. Mer enn 30 ble med videre. Det tilsvarer nesten 90 prosent av deres opprinnelige fagpanel. Vi føler oss trygge på at vi skal kunne ivareta ungdommenes behov, sier Mobråten.

Hun forteller at personellet nå inkluderer fire leger, omtrent 29 helsesøstre, jordmødre og sexologer, 11 psykologer, én tannlege, to fysioterapeuter og én ernæringsfysiolog.

Også statssekretær Normann er glad for at kompetansen fra Klara Klok blir med videre.

– Det har vært viktig for regjeringen å videreføre Klara Kloks kompetanse og å sikre at spørsmålene besvares av kvalifisert helsepersonell med erfaring fra målgruppen, sier hun.

Fakta
Ung.no

Det offentliges informasjonskanal for ungdom.

Ble opprettet i 2003.

Tok fra 1. januar 2017 over spørsmål- og svartjenestefunksjonen til Klara Klok, som jobbet med temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet.

På Ung.no finnes artikler, avstemninger, quiz og spørretjeneste der ungdom får råd og veiledning av kvalifisert fagpersonell om det meste de lurer på.

Blir driftet at Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Kilde: Bufdir, klara-klok.no

Mer støtte

Det er bevilget 5,3 millioner til Ung.no i 2017.

– Er støtten nok til å gi ungdom et fullverdig digitalt helsetjenestetilbud?

– Det mener vi er gode økonomiske rammebetingelser for å drifte denne svartjenesten. Til sammenligning driftes hele Ung.no i dag for 3,5 millioner, sier statssekretær Normann.

Vi føler oss trygge på at vi skal kunne ivareta ungdommenes behov.
Wenche Mobråten, avdelingsdirektør i oppvekstavdelingen på Bufdir

Svarer innen sju dager

– Klara Klok garanterte svar i løpet av én uke. Kommer ungdom til å få svar like fort på Ung.no?

– Vi har en foretrukken svartid på fem dager, men vi opererer også med hastespørsmål, som besvares innen ett døgn. Absolutt svarfrist er på sju dager, sier Mobråten i Bufdir.

LES OGSÅ: Lærer dem om egen kropp

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse