fbpx Tynt behandlingstilbud til overvektige barn Hopp til hovedinnhold

Tynt behandlingstilbud til overvektige barn

Overvektig barn

To av tre barneavdelinger i Danmark har begrenset eller ingen behandling for overvektige barn og unge, viser en ny undersøkelse. – Kan være lignende tendenser i Norge, sier seksjonsoverlege.

  • Én tredjedel av barneavdelingene i Danmark har ikke noe behandlingstilbud til overvektige barn og unge.
  • En annen tredjedel har et begrenset behandlingstilbud.
  • Kun én tredjedel lever dermed opp til retningslinjene og har et omfattende tverrfaglig og permanent tilbud.

Det kommer fram i en enda ikke offentliggjort doktorgrad fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet som har undersøkt landets 19 barneavdelinger, skriver danske  Ugeskrift for Læger på sine nettsider.

– Altfor få behandlingstilbud

– Det kan absolutt være lignende tendenser i Norge, sier Samira Lekhal, seksjonsoverlege for Senter for sykelig overvekt – seksjon for barn og unge i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

Hun understreker imidlertid at Norge ikke har noen tilsvarende oversikt over hvilke sykehus som har behandlingstilbud til overvektige barn og unge.

Erfaring tilsier at altfor få barneavdelinger har noe behandlingstilbud overhodet til barn og ungdom med overvekt.
Samira Lekhal, seksjonsoverlege

– Erfaring tilsier likevel at altfor få barneavdelinger har noe behandlingstilbud overhodet til barn og ungdom med overvekt. Det er også erfaringen fra mange pasienter som kommer til oss, et regionalt kompetansesenter. Pasientene våre forteller ofte at det ikke finnes behandling for overvektige ved deres lokale sykehus, sier Lekhal.

Helsesøstrene kjenner igjen problemet

Lekhal forteller at også mange helsesøstre rapporterer frustrasjon over manglende tilbud lokalt.

– Det kjenner vi oss igjen i, sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund.

– Mange helsesøstre forteller at de avdekker overvekt eller fedme, uten å ha gode behandlingstilbud å vise til.

Waldum-Grevbo understreker at det er vanskelig å behandle overvekt og fedme generelt.

– Det beste er å komme tidlig inn, mens barnet er i vekst. Jeg tenker man må ha lavterskelgrupper for bevegelse der elevene er. Tiltak som gir økt aktivitet i skolehverdagen, der alle får samme tilbud uavhengig av hva foreldrene har mulighet og økonomi til å tilby.

Det beste tilbudet er å komme tidlig inn, mens barnet er i vekst. Jeg tenker man må ha lavterskelgrupper for bevegelse der elevene er.
Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i NSF Helsesøstre

Andelen barn med overvekt og fedme er lavest i familier der foresatte har videregående eller høyskoleutdanning, viser Barnehelserapporten.

LES OGSÅ: Viser vektene på helsestasjonen korrekt vekt?

15 prosent overvektige

I Norge er i underkant av én av sju gutter og én av seks jenter i åtteårsalderen overvektige eller har fedme, henholdsvis 13 og 17 prosent, viser tall fra 2015 fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Mye tyder på at prosentandelen overvektige barn økte i perioden fra 1970 fram til 2000-tallet, skriver FHI i Barnehelserapporten.

– Det bør være et mål at flere lokale sykehus etablerer et tilbud til barn og unge med overvekt, sier seksjonsoverlege Lekhal ved Sykehuset i Vestfold.

Hun viser til Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn

«Barne-­ og ungdomsmedisinske avdelinger har ansvar for å tilby poliklinisk konsultasjon med tanke på diagnostikk og behandling av fedmerelaterte følgesykdommer.»

«Henvisning til spesialisthelsetjenesten må imidlertid ikke resultere i avvikling av lokale tiltak eller lokalt ansvar. Det er tvert imot avgjørende for redusert sykelighet at ulike lokale tiltak kontinueres parallelt med henvisning til spesialist.»

– Oppstår ulikhet i sunnheten

– Vi merker resultatet av undersøkelsen. Mange barn og unge blir ikke fulgt opp på barneavdelingene, sier Susanne Rank Lücke, leder for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er det danske søsterforbundet til helsesøstrene i Norsk Sykepleierforbund. Sundhedsplejerske er en videreutdanning for sykepleiere som handler om generelt sunnhetsfremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge.

Mange barn og unge og deres familier blir overlatt til seg selv med overvektsproblemet. Det oppstår ulikhet i sunnheten.
Susanne Rank Lücke, leder for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

– Barna sendes hjem til kommunene, hvor det er store forskjeller på tilbudene. Mange barn og unge og deres familier blir overlatt til seg selv med overvektsproblemet. Det oppstår ulikhet i sunnheten, sier Lücke.

Vil ha tverrfaglig samarbeid

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker mener et bedre samarbeid mellom den primære og sekundære helsetjenesten ville hjelpe på å bedre tilbudet til barn og unge med overvekt.

– Det optimale ville vært hvis eventuelle sykdommer og problemer kartlegges på barneavdelingene, og at et forløp deretter startes hos sundhetsplejerskerne, eventuelt i en overvektsklinikk lokalt i samarbeid med tverrfaglige aktører, sier Lücke.

Mindre spiss-spesialisering

Leder i Barnesykepleierforbundet i Norsk Sykepleierforbund, Kirsti Egge Haugstad, vet ikke om tendensene på barneavdelingene i Norge er de samme som i Danmark. Hun peker på at funnene kan henge sammen med utdanningen i Danmark.

– Vi ligger langt foran Danmark på spesialisering inn mot barn. I Norge har vi en mer spisset kompetanse, sier Haugstad.

– Det kan være en sammenheng mellom spesialutdannelse av barnesykepleiere og behandlingsmuligheter. Med en spesialutdannelse blir det nødvendigvis mer fokus på barn, også der forebygging og sunnhetsfremmende arbeid blir mer verdsatt, sier Lücke i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Hun understreker imidlertid at sundhedsplejersker har en spesialutdannelse som gir kompetanse på kontakten med barn og unge, samt overvekt som problematikk.

LES OGSÅ LEDEREN: Farlige fristelser

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse