fbpx Mellom forskning og avdeling Hopp til hovedinnhold
Min jobb som intensivsykepleier og forsker

Mellom forskning og avdeling

– Den ene dagen er sjelden lik den andre. 

Fakta
Sissel Eikeland Husebø, intensivsykepleier og forsker

Arbeidsplass: Universitetet i Stavanger

Utdanning: Bachelor i sykepleie, videreutdanning i intensivsykepleie, master og doktorgrad

Postdoktor er et stipend til videre forskning etter fullført doktorgrad. Forskere jobber ved universiteter og kombinerer forskning med undervisning av studenter.

Intensivsykepleiere jobber ved intensiv-, overvåkings- og postoperativavdelinger og kan jobbe med pasienter i alle aldre. De jobber også på ambulanse, i dialyseavdeling, hjerte- og arytmisenter og i hjemmetjenesten.

På hjerteavdelinger jobber også kardiologiske sykepleiere. Intensivsykepleiere er også kvalifisert for deltakelse i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og i offshorevirksomhet.

Det å bidra til å utvikle ny kunnskap innenfor sykepleie- og helsefag er det som driver meg i jobben. Jeg har selv en pasientskade som har gitt meg varige mén. Jeg hadde en liten infeksjon i en stortå som utviklet seg til osteomyelitt og sykehusinnleggelse, på tross av mange legebesøk. Dette har gitt meg en personlig motivasjon til å bidra til kunnskap som kan forebygge pasientskader.

Min primære oppgave er å initiere og gjennomføre forskningsprosjekter, fortrinnsvis innen sykepleie og helsefag. Jeg er prosjektleder og har ansvaret for forskningsprosjektene i samarbeid med forskningsgruppen. I tillegg underviser og veileder jeg studenter på både bachelor, master og doktorgradsnivå. Jeg jobber også 20 prosent på kirurgisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), med både fagutviklingsprosjekter og forskning.

Det største prosjektet jeg jobber med nå er et kurs vi har utviklet og initiert på akuttmottaket ved SUS; «Klinisk ledelse i team». Både kurset og forskningsprotokoll er utviklet i samarbeid med ledelse og ansatte ved akuttmottaket og SAFER, simuleringssenteret. Prosjektet har resultert i to mastergradsprosjekter, og jeg håper det vil bli flere. Et slikt samarbeid mellom universitetet og sykehuset er svært viktig for å bygge bro mellom forskning og praksis.

Den ene dagen er sjelden lik den andre. En vanlig arbeidsdag begynner kanskje med skriving eller revidering av artikler eller bokkapitler. Deretter er det ofte undervisning, for eksempel av bachelorstudenter i sykepleie om sykepleierens pedagogiske funksjon, og veiledning knyttet til simulering i kliniske studier. Deretter kan det være møter, blant annet i en forskergruppe jeg er med i ved UiS, som forsker på sikkerhet og kvalitet i helsesystemer. Innimellom har jeg avtaler med sykepleiere på sykehuset i forbindelse med prosjekter der.

Jeg jobber i spenningsfeltet mellom forskning og praksis. Det å ha en fot i begge leire byr på mange vinn-vinn-situasjoner. Jeg er opptatt av at sykepleiere skal drive med både kvalitetsutviklingsprosjekter og forskning og bidrar blant annet til å søke om midler. Jeg mener slike prosjekter bidrar til å utvikle 
sykepleiefaget og kommer pasientene til gode.

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 2/2015.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse