fbpx Hjelper folk på veien videre Hopp til hovedinnhold

Min jobb som rehabiliteringsrådgiver Hjelper folk på veien videre

Foto: Stig Weston

– Jeg føler at vi gjør en forskjell i hverdagen til folk. 

Monica Selvén, rehabiliteringsrådgiver

Arbeidsplass: Monica Selvén er rehabiliteringsrådgiver, Regional koordinerende enhet, Sunnaas sykehus.

Utdanning: Bachelor i sykepleie, videreutdanning i rehabilitering.

I min jobb får jeg yte god service til pasienter, pårørende og helsepersonell på telefon. Jeg føler at vi gjør en forskjell i hverdagen til folk. Vi hjelper pasienter på veien videre – og det er noe av det beste med min jobb.

Som regel består min arbeidsdag av mange varierte arbeidsoppgaver. Jeg skal gi informasjon om offentlige og private rehabiliteringstilbud. Da besvarer jeg informasjonstelefonen for rehabilitering, som er landsdekkende, med grønt nummer 800 300 61. Hvis du ringer fra Østlandet kommer du til oss på Sunnaas.

Hver måned blir det besvart cirka 600 telefoner, så det er stor etterspørsel på informasjon. Mange av henvendelsene gjelder spørsmål om smerte. Det ringer mange med prolaps eller annen muskel- og sjelettproblematikk. De ønsker seg tilbake til jobb og lurer på hvor de får hjelp til å bli bra nok til det. Det er også pårørende som etterspør rehabiliteringstilbud for slektninger, for eksempel etter operasjoner.

Mange av disse telefonene knytter seg til henvisninger, ettersom Regional koordinerende enhet også har som oppgave å behandle henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst. Dette er for mange kjent som SeB-henvisninger, som vi behandler cirka 12 000 av i året. Det er både fastleger og sykehus som ringer og spør om rehabiliteringstilbud. Den samme informasjonen fins på vår nettside www.helse-sorost.no/rehabilitering. Nettsiden er hele tiden under utvikling, og her er jeg med og kommer med innspill. Siden blir besøkt av nærmere 10 000 i måneden.

Jeg trives veldig godt i jobben min. Den er en meningsfull og spennende jobb, spesielt informasjonstelefonen. Her treffer jeg mange mennesker som er i en vanskelig situasjon og som trenger råd og veiledning for veien videre. For mange er det vanskelig å ringe til en offentlig etat. Derfor tror jeg det er en stor fordel at vi er sykepleiere med lang fartstid innen rehabilitering, og er vant til å snakke med mennesker som er i en sårbar fase.

I tillegg til dette er jeg mye ute og reiser i forbindelse med institusjonsbesøk. Dette gjør vi for å holde oss oppdatert på tilbud og fasciliteter. Senest i vår hadde vi en rundreise hvor vi besøkte 30 private rehabiliteringsinstitusjoner, fra Sørlandet til Lillehammer. For øyeblikket besøker vi de offentlige institusjonene, så vi kan bli bedre kjent med deres tilbud også.

Jeg har også som oppgave å være med på å arrangere Regional Rehabiliteringskonferanse, som er en del av aktivitetene i rehabiliteringsuken, som årlig arrangeres i uke 43. Jeg er også tillitsvalgt, og deltar derfor på forum for tillitsvalgte på Sunnaas sykehus. 

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 1/2012

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.