fbpx Hijab-strid kan velte driftsavtale Hopp til hovedinnhold

Hijab-strid kan velte driftsavtale

Dersom Blidensol sykehjem i Stavanger ikke omgjør vedtaket om hijabforbud for sine ansatte, truer kommunen med å heve driftsavtalen.

– Vi ser så alvorlig på saken at vi kommer til å sende et brev til Blidensol-styret om heving av avtalen. Den andre parten har dermed tre måneder til å omgjøre sitt vedtak, sier leder Kåre Reiten (H) for kommunalstyret for levekår i Stavanger til NRK.
Beslutningen ble tatt på et møte mellom administrasjonen og den politiske ledelsen mandag.

Brudd på loven

Likestillings- og diskrimineringsombudet har allerede vurdert vedtaket om å nekte de ansatte å bære religiøse eller politiske plagg på jobb som brudd på loven. Styret ved sykehjemmet skriver nå på en anke til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
– Grunnen til at vi vil heve avtalen, er at vi mener de misligholder den. De begår et lovbrudd, samtidig som dette er i strid med Stavanger kommune sin policy, sier Reiten.
Han regner med at Pleiehjemsforeningen, som eier Blidensol, vil velge et nytt sykehjemstyre på sitt årsmøte i februar, og at dette styret ikke vil nekte ansatte å bruke hijab.

Nei til nye medlemmer

Hijab-forbudet på Blidensol sykehjem har ført til større innmelding enn vanlig i Pleiehjemsforeningen, som eier det ideelle sykehjemmet. Årsaken er sannsynligvis årsmøtet på nyåret, der det sittende styret ventelig vil bli forsøkt skiftet ut.
Blant andre flere ansatte ved sykehjemmet har forsøkt å melde seg inn. Stavanger Aftenblad har fått tilgang til brevet som er sendt ut til de ansatte som har meldt seg inn i foreningen og betalt en kontingent på 200 kroner.
I brevet står det at «Det er en kjent sak at det for tiden er en pågående konfliktsituasjon på Blidensol sykehjem siden det 2. september 2016 ble fattet et vedtak om en nøytral uniform. På grunn av konflikten har styret i Pleiehjemsforeningen i Rogaland vedtatt på styremøtet 9. desember 2016 at det ikke registreres nye medlemmer fra noe hold etter nevnte dato. (2. september 2016). På denne bakgrunn vil den innbetalte kontingenten fra deg bli returnert til din konto i løpet av nærmeste fremtid».

Les: Sykehjem sier nei til hijab

Les: Ulovlig hijab-nekt ved sykehjem

Les: Likestillings- og diskrimineringsombusdets vedtak

De begår et lovbrudd, samtidig som dette er i strid med Stavanger kommune sin policy.
Kåre Reitan

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse