fbpx Heier på de eldre sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Heier på de eldre sykepleierne

Spesialsykepleiere Brigitte Schmidt og Vigdis Irene Lind

Ikke minst er det fint at spesialsykepleiere jobber lenge, mener avdelingsleder Marilyn Walle.

– Nei, det har ikke vært lett å rekruttere i 2016. Det er ikke sånn at de går og gresser utenfor her, sier avdelingsleder Marilyn Walle, som skal holde styr på spesialsykepleierkabalen på operasjonsavdelingen på Haraldsplass sykehus.

– Vi strekker oss langt for å ha de eldre sykepleierne her. Ikke minst fordi det er for få spesialsykepleiere i Norge. Kompetansen øker med alderen. Fleksibiliteten også. De har relativt lavt fravær og høy arbeidsmoral, sier hun.

Alderen kan ha sine utfordringer, for eksempel når det gjelder ergonomi.

– Sykepleierne åpner og lukker og kopler mye med fingrene. Hvis du har leddtrøbbel, slik Brigitte Schmidt hadde, blir det vanskelig. Men hun kom jo tilbake. Brigitte er et godt eksempel på stabilitet gjennom mange år.

– Må være frisk på operasjonsstuen

Walle bekrefter at langtidsfravær er mer vanlig blant dem under 45 år.

– De over 60 er det viktig for bedriften å ta vare på. De må behandles godt slik at det er mulig å stå i jobben lenge.

– Er de unge sykere enn før?

– Sykmeldingene deres er velbegrunnet. Det kan skyldes livet selv: Skilsmisser og aleneansvar for barn kan gjøre det nødvendig å trekke seg ut noen måneder. I en operasjonsavdeling må man være frisk for å være på jobb. Det er ikke lett å legge til rette for en lettversjon av jobben. Det er høyt tempo, og vi har stort ansvar for pasientsikkerheten. Å gå omtåket med bihulebetennelse på operasjonsstuen kan grense til det uforsvarlige, sier Walle.

Sykepleierne har ulike grunner til fravær, forteller hun: Rygg- og leddproblemer, depresjon, alvorlig sykdom og vanskelig livssituasjon.

– Jeg tilrettelegger gjerne for å holde ansatte i arbeid. Noe annet ville vært et gigantisk tapsprosjekt for Helse-Norge. Ansatte kan i verste fall bli støtt ut til uførhet på grunn av en kronisk sykdom om ikke arbeidsgiver er bevisst sitt ansvar. Mye går med god vilje fra begge parter.

– Du tar individuelle hensyn?

– Klart, men det er ikke alltid enkelt. «Jeg ønsker å arbeide sånn,» kan en sykepleier si. «Vårt behov er slik,» sier jeg. Så ender vi stort sett opp midt imellom. Vinn-vinn. Målet er 100 prosent tilbakeføring.

– Jeg er stolt over alle som blir til de er 65 – eller over. Det er jo en krevende høyteknologisk hverdag. Vi har gamle, trange lokaler. Det er lett å dunke seg, man må tenke på hvordan man beveger seg.

Å være leder er mer krevende med alderen.
Marilyn Walle, avdelingsleder

Går tilbake til golvet

Walle har vært leder i 15 år. Fra nyttår er hun tilbake på golvet som operasjonssykepleier. Hun blir 60 år i år.

– Er det fordi du ikke vil gå glipp av særaldersgrensen, som ledere ikke har?

– Det er ikke avgjørende. Å være leder er mer krevende med alderen. Det er lett å stivne i rollen som leder, så det er fint om yngre og mer inspirerte kan overta. Ansvaret tynger, og jeg vil ha mer fri etter jobb. Jeg gleder meg til å jobbe klinisk.

Fakta
Særaldersgrensen
  • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
  • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
  • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
  • Før hadde sykepleierne både plikt og rett til å slutte i arbeid når de ble 65 år. Retten til å slutte består, men i 2020 ble plikten fjernet, så nå har alle rett til å stå i jobb til de er minst 70 år.

85-årsregelen:

  • 85-årsregelen gir noen sykepleiere anledning til å slutte før de er 65 år: Hvis din alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år, kan du gå av med pensjon når du er 62 år.
  • Dette er mest gunstig for de som har jobbet mye full tid.

Alle 65-åringer får brev om at aldersgrensen er nådd.

– Men flere søker om å få jobbe lenger, ett år av gangen. Hvis alle jobber til de er 67 år, vil det vel kunne spøke for særaldersgrensen.

– Den har sine fordeler og ulemper?

– Jeg tenker det. Men for noen er det helt riktig å gå av når de er 65 eller 62. Vi har hele spekteret. Det blir jo flere av de sunne og spreke også.

Jobber hver sjuende helg

Det hun er mest i beit for er operasjonssykepleiere.

– Vi har rekruttert bra fra 2012 til 2015. Blant annet kan vi lokke med at de bare jobber hver sjuende helg. Vi har ikke noen spesiell seniorpolitikk. Men de har fri den dagen de fyller 60. Kanskje man kunne fått en ekstra fridag for hvert år man fylte år etter 60, foreslår Marilyn Walle.

– De fleste spesialsykepleiere går til de er 65, når de har helse til det. Noen motiveres nok til å arbeide litt lenger for å få maks pensjon.

I fjor ble grensen senket for hvor mye en sykepleier med full pensjon kan jobbe i offentlig sykehus uten at pensjonen reduseres. Den ble senket fra cirka 37 til 19,9 prosent.

– Synd, for vi går glipp av god arbeidskraft. Men noen presser seg kanskje for langt. Jeg sier fra hvis jeg synes de begynner å hangle med alderen. Det er verdt å ta samtalen. Mye blir løst ved å snakke om det til rett tid. Sykehuset veileder om ulike løsninger for ansatte med høy alder og redusert helse, sier Walle.

LES OGSÅ: Holder ut for å samle pensjonspoeng

LES HELE TEMAET OM PENSJON

Fakta
Kan jobbe 19,9 prosent ved siden av:
  • Som pensjonist kan du jobbe med vanlig lønn – inntil 20 prosent – uten at det berører pensjonen din. Men jobber du 20 prosent eller mer, blir du meldt inn i pensjonskassen, og pensjonen blir redusert.
  • Man kan også jobbe i enkelte private stillinger uten at det berører pensjonen.
  • Før var grensen cirka 37 prosent (14 timer i uken). Endringen er fordelaktig for dem med små stillingsbrøker. Nå kan også de med stillinger ned til 20 prosent få opptjening av tjenestepensjon. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse