fbpx MRSA funnet i norsk storfe Hopp til hovedinnhold

MRSA funnet i norsk storfe

Bilde av en ku som kikker rett inn i kamera

For første gang i Norge er det påvist MRSA-smitte hos to kyr på en gård i Søndre Buskerud.

Mattilsynet melder at det for første gang er funnet meticillinresistente staphylococcus aureus (MRSA) i to speneprøver fra norske kyr på en gård i Søndre Buskerud. Oppfølgende prøver av besetningen har påvist MRSA i speneprøver fra to kyr samt positive nesesvaberprøver og hudprøver fra flere dyr. Det er Veterinærinstituttet som har analysert prøvene.

MRSA hos dyr kalles gjerne dyreassosiert MRSA eller LA-MRSA.

Jurproblemer

- Bonden ved den MRSA-positive besetningen hadde sendt inn speneprøver fra sju kyr til TINE Mastittlaboratoriet i Molde på grunn av jurhelseproblemer i besetningen. I prøven fra ett av kyrne ble det oppdaget et isolat av Staphylococcus aureus med en uvanlig resistensprofil. Bakterieisolatet ble sendt til Veterinærinstituttet for nærmere identifisering. Her ble det påvist MRSA, sier Tormod Mørk, fagansvarlig for storfe hos Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Genotypen som ble påvist (CC1-t127), er tidligere funnet i et MRSA-isolat fra hund og i et miljøisolat fra en storfebesetning i Norge. I utlandet er denne typen ganske vanlig hos gris, storfe og mennesker.

Ingen risiko for friske mennesker

Mattilsynet følger opp besetningen med smittereduserende tiltak og fortsetter arbeidet med å ta prøver. Ifølge Vetrinærinstituttet er det ingen risiko for at MRSA skal overføres til mennesker som drikker pasteurisert melk.

– Melk blir varmebehandlet på meieriet gjennom pasteurisering. Bakteriene overlever ikke denne varmebehandlingen, slik at melkeprodukter laget av melk fra denne besetningen kan trygt drikkes eller spises, sier Rita Kvennejorde, avdelingssjef i Mattilsynet i Søndre Buskerud i en pressemelding.

Må holdes unna helseinstitusjoner

MRSA kan smitte mellom mennesker og dyr, men gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner.

 – Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, sier Rita Kvennejorde.

Fakta
Fakta om LA-MRSA

Det finnes flere ulike varianter av MRSA, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA. LA-MRSA hos norske husdyr ble påvist for første gang i 2011, på et slakteri. Første gang det ble påvist i en norsk svinebesetniing var i 2013.

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten. LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet.

Kilde: Mattilsynet

Det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem
Rita Kvennejorde

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse