fbpx Streiket for arbeidstid Hopp til hovedinnhold

Streiket for arbeidstid

Bildet viser streikende med plakater.

Portugisiske sykepleiere nekter å måtte jobbe fem timer lengre i uken. I forrige uke streiket de for tredje gang for å markere sin misnøye.

Ifølge det Portugisiske sykepleierforundet deltok 75 prosent av alle sykepleiere som jobber på sykehus i en nasjonal streik mot økt arbeidsbelastning, underbemanning og lave lønninger. Den politiske streiken varte i to døgn - fra torsdag til fredag i forrige uke. Mange planlagte operasjoner ble avlyst, selv om legene fortsatt gikk til arbeid.

Fra 35 til 40 timer

Ansatte på sykehusene i Portugal hadde opprinnelig en arbeidsuke på 35 timer i uken. Men etter finanskrisen, som rammet landet hardt, bestemte den forrige sentrum-høyre regjeringen å øke arbeidstiden for alle ansatte i det offentlige med fem timer. Vel å forstå uten at lønningene økte. Sparetiltaket skulle bidra til å få Portugal økomomisk gjennom krisen.

Reiser utenlands

Etter valget kom det portugisiske arbeiderpartiet til makten. De har forhandlet med noen av organisasjonene for ansatte i offentlig sektor om å sette ned arbeidstiden igjen, men sykepleierne ble ikke omfattet av disse avtalene. Derfor har misnøyen blant sykepleierne økt, og det er betydelig frustrasjon i yrkesgruppen. Portugal har fra før dårlig sykepleierdekning (seks sykepleiere pr. 1000 innbyggere), men dårlige lønninger og økt arbeidsbelastning har gjort at mange sykepleiere har forlatt sine jobber på sykehusene.

- Dårlige arbeidsvilkår er i ferd med å tvinge sykepleierne til å søke seg utenlands, uttaler Jose Carlos Martins i det portugisiske sykepleierforbundet. Han viser til at hele 13 000 sykepleiere har forlatt Portugal de siste fem årene. Storbritannia, Sveits og Tyskland er blant de landene som portugisiske sykepleiere oftest flytter til. Men også Norge og andre skandinaviske land har registrert et økende antall portugesiske arbeidssøkere.

Tredje gang

Det er tredje gang sykepleierforbundet i Portugal mønstrer en nasjonal streik for å vise sin misnøye. Også i 2012 og 2014 protesterte de mot regjeringens tiltak, og i tillegg har det vært flere lokale og regionale streiker og manifestasjoner bare i år. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse