fbpx Skader skjer oftest i rus Hopp til hovedinnhold

Skader skjer oftest i rus

Viser helsepersonell som legger bandasje på en skadet fot

En av tre pasienter som ble lagt inn med skader ved akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus, var ruspåvirket. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus undersøkt blodprøver fra skadepasienter som i løpet av ett år ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus. Formålet var å undersøke hvor stor andel som var påvirket på skadetidspunktet.

1000 pasienter

996 pasienter er med i studien som ble publisert i BMC Emergency Medicine. Studien inkluderer alle skadepasienter som kom til OUS innen seks timer etter skaden oppsto. Unntaket er pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning og som i all hovedsak skyldtes overdoser.

Blodprøvene av skadepasientene er analysert for alkohol og 28 andre rusgivende stoffer.

- De påviste konsentrasjonene ble tilbakeregnet til tidspunkt for skaden. Ut fra disse konsentrasjonene vurderte vi om det var sannsynlig at pasienten var påvirket på skadetidspunktet, sier Eirin Bakke, forsker på Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Resultater

Forskerne ønsket å finne ut hvor mange av pasientene som var påvirket på skadetidspunktet. De har definert påvirket som "ferdighetssvekkelse i form av nedsatt vurderingsevne, innlæringsevne, koordinasjon og hukommelse".

Resultater viser følgende:

  • 39,6 prosent av pasientene fikk påvist alkohol og/eller andre rusgivende stoffer i blod på tidspunkt for innleggelse.
  • 32,5 prosent av skadepasientene var påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler på skadetidspunktet.
  • Andelen som var påvirket, var særlig stor hos pasienter med voldsskader. I denne undergruppen skadepasienter var andelen nesten 75 prosent.
  • Alkohol var det vanligste rusmiddelet. Nesten 26 prosent av skadepasientene var påvirket av alkohol.
  • Flere enn 1/3 av de påvirkede pasientene hadde mer enn ett stoff i blodet.
  • De påvirkede pasientene var yngre enn de som ikke var påvirket, og menn var oftere påvirket enn kvinner.
  • Flere pasienter var påvirket i helger og på kveldstid enn på ukedager og på dagtid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse