fbpx – Unødvendig byråkratisk Hopp til hovedinnhold
Regjeringens "helsesøstermillioner":

– Unødvendig byråkratisk

bildet viser penger

Torgeir Micaelsen (Ap) kritiserer regjeringens satsing på helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
– Hvorfor må kommunene søke når de i stedet bare kunne få øremerkede midler, spør han.

I vår lyste regjeringen ut en pott på 100 millioner til styrking av skolehelsetjenesten, som kommunene kunne søke på. Det kom ikke inn nok søknader, derfor relanserte helseminister Bent Høie nylig de 49 millionene som ennå ikke var brukt. Som Sykepleien.no skrev nylig, oppfordret han kommunene om å søke innen 30. september.

– Denne måten å gjøre det på har neppe vært særlig vellykka når de ikke har klart å få inn nok søknader, sier Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Øremerking

Han skjønner ikke hvorfor regjeringen skulle ha kommunene til å søke på midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, når pengene i stedet bare kunne øremerkes.

– Arbeiderpartiet har satt av 200 millioner kroner ekstra til øremerking til skolehelsetjenesten årlig de siste årene. Regjeringens løsning med 100 millioner ekstra som kommunene må søke om, er unødvendig byråkratisk, men verst av alt er at penger som sårt trengs, ikke er garantert å bli tildelt. De 50 millionene som Høie har relansert burde allerede vært på vei ut i kommunene, sier Micaelsen.

Sykepleien har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hvorfor de har valgt en slik løsning fremfor å øremerke, uten å få svar.

Bildet viser Torgeir Micaelsen

Håper på støtte

Micaelsen mener at Arbeiderpartiet sin løsning med å styrke helsesøsterordningen gjennom økte bevilgninger og øremerking ville truffet bedre.

– Vi håper nå Krf og de andre støttepartiene blir med å styrke en viktig tjeneste for barn og unge gjennom reelle økninger.

10 prosent svinn

Det er Helsedirektoratet som administrerer ordningen med «helseøstermillionene». I kriteriene for søknadene står det at kommunene må dokumentere at de har budsjettert med å bruke 90 prosent av de tildelte frie midlene bevilget til formålet i 2016. Det vil si at de kan bruke 10 prosent til helt andre formål.

– Hadde pengene vært øremerket, ville hele summen faktisk gått til formålet og vi ville vært sikker på at de også ble utdelt, sier Micaelsen.

Les mer om ordningen og søk om midler her.

Verst av alt er at penger som sårt trengs, ikke er garantert å bli tildelt.
Torgeir Micaelsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse