fbpx My 5 moments med håndhygiene Hopp til hovedinnhold
Ny veileder

My 5 moments med håndhygiene

Illustrasjonen viser et strekmenneske i sykepleierdrakt som holder hendene ut og rundt danser mikrober.

– Håndhygiene kan sykepleiere mye om. Problemet er at de ikke utfører den, sier Mette Fagernes.

Kanskje my 5 moments kan hjelpe dem å huske.

My 5 moments er:

  • Før man berører en pasient eller gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)
  • Umiddelbart før en ren/aseptisk oppgave
  • Umiddelbart dersom det er risiko for at man kan ha vært i kontakt med kroppsvæsker (også når hansker er benyttet)
  • Når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne og gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)
  • Etter at man har berørt gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen), selv om du ikke har berørt pasienten

Disse fem indikasjonene for håndhygiene er fremhevet i Folkehelseinstituttets nye veileder.

Tiltak mot resistens

– Følger man disse er du sikret i pasientsituasjonen, sier Fagernes, som er seniorrådgiver hos Folkehelseinstituttet, sykepleier og har skrevet doktorgrad om ringer hos helsepersonell.

Hun håper sykepleiere tar inn over seg at håndhygiene er det viktigste tiltaket vi har mot overføring av smitte. Også mot overføring av resistente bakterier.

– Hva gjør at sykepleiere og annet helsepersonell ikke er gode nok på håndhygiene?

– Blant annet at det tar mye tid. Derfor er det viktig å være bevisst og planlegge arbeidet sitt så man slipper å gjøre håndhygiene så ofte. For eksempel at man tar med seg det man trenger for å utføre en prosedyre og slipper å løpe inn og ut av rommet med dertil hørende håndvask eller -desinfeksjon.

Anbefaler desinfeksjon

Hånddesinfeksjon er anbefalt som metode for håndhygiene i helsetjenesten. Fagernes understreker at det ikke er fordi desinfeksjon er så mye bedre enn håndvask, men fordi det er så mye lettere å utføre.

– Korrekt utført håndvask er like bra som hånddesinfeksjon. Men tar lengre tid, sliter mer på huden og stiller større krav til fasiliteter, påpeker hun.

Nakne virus

Det fins unntak. Såkalte nakne virus, som noro og rota, lar seg ikke alltid drepe av hånddesinfeksjon. Men om man har brukt hansker, slik man alltid skal når det er mistanke om slik smitte, er hånddesinfeksjon tilstrekkelig.

Er det snakk om sporedannende bakterier, inkludert clostridium difficile, skal det utføres håndvask selv om det er benyttet hansker.

– Hva med etter egne dobesøk?

– Hånddesinfeksjon har begrenset effekt ved tilstedeværelse av organisk materiale, så håndvask er å anbefale. Men hånddesinfeksjon er mye bedre enn ingenting, understreker hun.

Egen film

Folkehelseinstituttet har også en film som skal rette oppmerksomheten på hender og hva man gjøre med dem.

Det er viktig å være bevisst og planlegge arbeidet sitt.
Mette Fagernes

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse