fbpx Autorisasjon: - 1 665 kroner takk Hopp til hovedinnhold

Autorisasjon: - 1 665 kroner takk

Mia Andresen

Sykepleier, leger og annet helsepersonell må ha autorisasjon. Det skal myndighetene ha 1 665 kroner for.

Leder i NSF Student, Mia Andresen, mener autorisasjon burde være gratis.

- Vi har flere ganger etterspurt informasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) på hvorfor gebyret for autorisasjon er så høyt. I Sverige er gebyret 700 kroner og i Danmark er det 300 kroner. Hva er det som gjør norsk saksbehandling så mye dyrere? undrer Andresen.

Blitt dyrere

Gebyret for autorisasjon gjelder alle de 29 yrkesgruppene som trenger autorisasjon, og det har økt jevn og trutt.

- Det synes vi også er litt rart ettersom teknologiske løsninger burde ha gjort saksbehandlilngen enklere og mer effektiv, sier Andresen.

20 000 søknader

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) er nå innlemmet i Helsedirektoratet. Hvert år får de rundt 20 000 søknader fra helsepersonell som vil ha norsk autorisasjon.

- Rundt halvparten av søkerne er utdannet ved norske utdanningsinstitusjoner, sier fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratets divisjon for kompetanse og personell, Eva Bjerkmann.

- Når dere behandler en søknad, hva gjør dere?

- Når det gjelder de som er utdannet i Norge, er det en forholdsvis enkel saksbehandlingsprosedyre. Vi sjekker at søknaden er komplett med vitnemål fra norsk utdanningsinstitusjon. I tillegg gjør vi en sjekk om det skulle foreligge merknader som kan ha betydning for autorisasjon, sier hun.

- Hvor lang tid bruker dere på en slik søknad?

- Rundt 20 minutter, sier hun.

Ting tar tid

Når det gjelder søknader fra EU/EØS-land, tar det litt lenger tid.

- Men i bunn og grunn er det også nokså enkelt, dersom de allerede har en autorisasjon fra et annet EU/EØS land. I hvert fall når det gjelder sykepleiere, sier Bjerkmann.

Det er autorisasjonssøknadene som kommer fra helsepersonell utenfor EU/EØS som er virkelig tidkrevende.

- Da må vi jevngodhetsvurdere utdanningene med den norske. Vi må gå igjennom svært mye dokumentasjon som skal verifiseres, sier Bjerkamnn.

- Hvor lang tid tar slike søknader?

- Det tør jeg ikke si, men med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 6 måneder, gir det en indikasjon på hvor krevende det er, sier hun.

Alle betaler det samme

Så de 1 665 kronene norske studenter betaler subsidierer lang  saksbehandlingstid for søkere utenfor EU/EØS?

-Ja, vi har ikke differensiert gebyrene. Alle betaler det samme, sier hun.

Svenskene betaler 700 kroner og danskene kun 300 kroner for en autorisasjon.

- Hvorfor er det så mye dyrere med norsk saksbehandling?

- Autorisasjonsforvaltningen er finansiert gjennom gebyrer i Norge. Dette er bestemt av Stortinget og hjemlet i helsepersonelloven. Gebyret skal dekke lønns- og driftsutgifter som går med til saksbehandlingen, sier hun.

Bjørkmann sier hun ikke har oversikt over mengden av søknader i våre naboland.

- Jeg vet heller ikke hvilke systemer de har, så det er vanskelig for meg å gi noe godt svar på, sier Bjerkmann.

Nye rutiner

Fra februar i år er det innført nye betalingsrutiner for å få autorisasjon. Studenter skal nå betale gjennom Altinn, ikke nettbank slik det har vært tidligere.

- Vi har opprettet en digital løsning som skal gjøre det lettere for både studenter og utdanningsinstitusjonene, sier Bjerkmann.

Sykepleierutdanningene skal sende inn lister over avgangsstudenter som har bestått eksamen. Altinn sender så ut en e-post til hver enkelt student med informasjon om å betale 1665 kroner for å få autorisasjon.

- Det er derfor viktig at studentenes e-postadresse er korrekt i Altinn, skriver SAK på sin hjemmeside.

Sjekk deg i HPR

Når gebyret er betalt får du autorisasjon og kan etter kort tid søke deg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke at autorisasjonen er i orden. I HPR finner du også ditt HPR-nummer/ID-nummer.

Bjerkmann legger til at selv om systemer digitaliseres, påvirker ikke det nødvendigvis saksbehandlingstiden.

Saksbehandlingen bak, skjer fremdeles manuelt for alle søknader som ikke kommer inn via innmeldingslister fra utdanningsinstitusjonene sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse