fbpx Søker etter «voksen dame med god fysikk» Hopp til hovedinnhold

Søker etter «voksen dame med god fysikk»

Stillingsannonse fra hjemmehjelpsfirmaet Seniorstøtten får Likestillings- og diskrimineringsombudet til å reagere.

Det ligger en oppfordring på Seniorstøttens LinkedIn-side om å søke på stilling som fagansvarlig i Oslo. Når vi klikker på linken kommer vi til en stillingsbeskrivelse som  « hjemmehjelp med administrasjonsansvar» i Kristiansand med tiltredelse 1. april. Der står det at helsefaglig utdanning ikke er et krav til stillingen.

Mulig det skyldes en teknisk feil – daglig leder Henning Aandal har ikke svart Sykepleien på spørsmål om det. Men uansett er ordlyden i annonsen såpass spesiell at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) reagerer.

Bildet viser Iselin Huuse

Kan være uheldig

«I utgangspunktet er vi på utkikk etter en voksen dame med god fysikk. Andre kandidater blir også vurdert på lik linje, men vi har ikke mulighet til å ansette noen som har mye fravær fra jobben», står det blant annet om kravene til søkeren. Det står også at søker «MÅ beherske norsk flytende, skriftlig og muntlig».

Iselin Huuse er jurist og rådgiver hos LDO. Når Sykepleien viser annonsen til henne, får vi vite at hun vil rette en henvendelse til Seniorstøtten.

– Flere av kravene fremstår som uklare og kan være uheldige ut fra diskrimineringslovverket, sier hun.

Strenge norsk-krav

– Hva ligger i kravet om å være voksen? Og hvorfor må det være en dame? Det er også uklart hva Seniorstøtten mener med god fysikk og lite fravær. Ved å kreve at søkerne må beherske norsk flytende, kan ellers godt kvalifiserte søkere utelukkes. Det er en selvfølge å stille krav til gode norskkunnskaper, men de må ikke være strengere enn nødvendig. For eksempel kan man stille strengere krav til en norsklærer enn til en hjemmehjelp. Uttalen trenger ikke være flytende for at en søker vil kunne kommunisere godt nok til å utføre jobben, sier juristen og legger til:

– Det er vanskelig å si om noe av dette er ulovlig før vi har snakket nærmere med Seniorstøtten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse