fbpx – For knapp tid til å varsle Hopp til hovedinnhold

– For knapp tid til å varsle

Daglig leder i Seniorstøtten stiller seg uforstående til at han skal ha misbrukt noen sykepleierautorisasjoner.

Siviløkonom og lokfører Henning Aandal er daglig leder i Seniorstøtten. Han hevder at tidligere avdelingsleder Ragnhild Ingebretsen kontaktet firmaet i 2013 fordi hun igjen ønsket å jobbe for Seniorstøtten. Hun ville bygge opp en ny avdeling i Moss samtidig som kommunen innførte «Fritt Brukervalg» for hjemmetjenester.

bildet viser Henning Aandal

Ingen kontrakt

«Vi takket ja til samarbeidet og Ingebretsen deltok på alle møtene med Moss kommune på vegne av Seniorstøtten. Ingebretsen deltok også på kontraktsmøtet, der søknaden ble gjennomgått. Vi stiller oss uforstående til Ingebretsens påstander om at hun ikke visste at hun skulle være avdelingsleder og driftsansvarlig», skriver Aandal til Sykepleien.

Han ønsker ikke å svare over telefon. Sykepleien har derfor sendt ham spørsmål på e-post og blant annet spurt om han har en kontrakt eller en signatur fra Ingebretsen som viser at hun hadde godtatt å være driftsansvarlig. Det svarer han ikke på.

– Overraskende krav

 «Etter kontraktstildelingen viste deg seg at Ingebretsen ikke ønsket å hjelpe de eldre ute, men ville kun ha kontorstilling. I tillegg krevde hun fulltidsstilling. For en nystartet avdeling var dette overraskende krav som ikke kunne innfris. Vi varslet derfor Moss kommune før kontraktsoppstart i 2013 om at Ingebretsen ikke skulle være vår avdelingsleder likevel», skriver han og legger til i en seinere e-post:

«Siden det var Ingebretsen som ba om å lede og bygge opp en avdeling, måtte hun nødvendigvis føres opp i søknaden. For øvrig var hun aldri driftsansvarlig for tjenesten.»

Ikke tid til å varsle

I stedet førte Aandal opp Tine Kaland-Lavik uten å informere henne. Hun jobbet da for Seniorstøtten i Bergen.

«Mens vi rekrutterte en annen leder, ble vår egen driftsansvarlig Tine Kaland-Lavik ført opp som driftsansvarlig også i Moss. Vikarrollen varte i fire uker i 2013 før permanent medarbeider var på plass. På grunn av knapp tid ble ikke Kaland-Lavik varslet på forhånd, noe som vi beklaget overfor henne den gangen», skriver Aandal.

I Moss avis har han tidligere uttalt at han glemte å informere Kaland-Lavik om vikarrollen hennes.

De to sykepleierne hevder det var snakk om et halvt års tid, ikke bare fire uker, så her er det ord mot ord.

Henning Aandal reagerer på også på en uttalelse til advokaten til de to sykepleierne:

«Advokaten later som om det har skjedd misbruk av autorisasjon. Seniorstøtten har flere autoriserte pleiere i sin organisasjon, slik at påstanden faller på sin egen urimelighet», skriver han.

Les sykepleiernes versjon av saken her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse