fbpx Ingen sykehus legges ned Hopp til hovedinnhold

Ingen sykehus legges ned

bilde fra pressekonferanse på stortinget

Ingen sykehus skal legges ned, lovet Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i dag. Kristelig Folkeparti mener dagens løfte ikke gir noen garanti.

Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre er blitt enige om en avtale om den nasjonale helse- og sykehusplanen. På en pressekonferanse sa Lone Kjølesrud (Frp) at det akuttkirurgiske tilbudet skal bestå ved alle sykehus hvor det er nødvendig.

- Vi er blitt enige om at ingen sykehus foreløpig skal legges ned, og inntil videre er det heller ikke slått fast at akuttkirurgien ved sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord skal fjernes, sa hun.

Fire typer

I avtalen de er blitt enige om skal det finnes fire ulike typer sykehus: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Dette er nyheter ikke alle de andre partiene er glad for:

- KrF kan ikke støtte en plan som kan frata de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag, sier Olaug Bollestad i en pressemelding.

- Det må da bety at noen sykehus vil miste akuttfunksjonen?

- Det er ikke nødvendigvis slik. Dette blir opp til de regionale helseforetakene. Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt, svarer Kristin Ørmen Johnsen (H), som er saksordfører for arbeidet med sykehusplanen til Aftenposten.

Akuttsykehus

Partiene er enige om at akuttsykehus skal ha følgende beredskap: indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Akuttsykehus skal videre ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosettingsmønster, avastand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

Ingen garanti

- Vi er glade for at sykehusene som ble foreslått nedlagt i regjeringens scenarier fredes midlertidig. Men med skissen som regjeringen og Venstre er blitt enige om, vil resultatet fort være at de små sykehusene utarmes og at foretakene legger disse ned, sier OlaugBollestad.

Heller ikke SVs Audun Lysbakken er overbevist om løftene fra de tre partiene. På twitter skriver han at avtalen er et "narrespill" fordi de gir foretakene fullmakt til å legge ned akuttkirurgi.

Tettere samarbeid

I avtalen de tre partiene har lagt frem, sier de at alle sykehus må belage seg på å jobbe tettere sammen enn i dag. I praksis betyr det at store sykehus skal overlate oppgaver til mindre sykehus for å få mer ut av den eksisterende kapasitet og kompetanse.

- De små sykehusene må spesialisere seg, står det i avtalen.

Vil ha ny styringsmodell

Frp, H og V vil ha en ny styringsmodell for sykehusene. De regionale helseforetakene skal bort. Modellen skal endres etter at nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt og har trådt i kraft.

- Vi ser frem til Kvinnsland-utvalgets utredning om alternative styringsmodeller for sykehusene. Utvalget skal legge frem sin innstilling 1. desember 2016, heter det i avtalen.

Du kan lese hele avtalen her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse