fbpx Prestisjestipend til norsk sykepleier Hopp til hovedinnhold

Prestisje­stipend til norsk sykepleier

Birgitte Graverholt er første norske sykepleier som mottar stipendet Harkness Fellowship.
AMERIKAFARER: Sykepleier og forsker Birgitte Graverholt ser frem til et givende USA-år for både seg selv, mann og barna på 9, 16 og 17 år. Foto: HIB

Som første norske sykepleier er Birgitte Graverholt tildelt millionstipendet Harkness Fellowship. Hun kan dermed se frem til et helt år med forskning, nettverksbygging og unik tilgang til fagmiljøer i USA.

– Dette vil nok bli et år som står seg ut, også personlig og for min familie, sier sykepleier og forsker Birgitte Graverholt, som i dag leder Senter for kunnskapsbasert praksis på Høgskolen i Bergen.

På sensommeren tar hun med seg mann og tre barn over dammen, etter at hun – som første norske sykepleier – nylig ble tildelt det prestisjetunge Harkness Fellowship in Health Care and Practice.

Personlig mentor

Stipendet er på drøyt 1,6 millioner kroner, og skal gjøre det mulig for mottakerne å jobbe og bo, med familie, et helt år i USA. Viktigere enn kroner og øre er likevel den unike tilgangen stipendet gir til fagmiljøer, helseledere og politikere.

Med tildelingen følger dessuten en personlig mentor fra USAs ledende forskermiljøer på mottakerens eget felt, samt mulighet for internasjonal nettverksbygging og deltakelse på viktige konferanser.

– Jeg har store forventninger til oppholdet. Jeg skal jo sitte i et amerikansk fagmiljø, som matcher min forskningsinteresse, sier Graverholt, som i 2014 disputerte med en doktorgrad om sykehusinnleggelse av sykehjemsbeboere.

Graverholt kommer til å sitte i sin amerikanske mentors miljø og jobbe med et forskningsprosjekt de sammen vil utarbeide detaljene om. I tillegg vil det være seks–sju samlinger for stipendmottakerne, undervisning, konferanser, besøk på sentrale institusjoner, mulighet for å oppleve helsemyndighetene i Washington D.C. på kloss hold.

Internasjonalt nettverk

Som fagperson mener Graverholt stipendet byr på to unike muligheter for henne:

– Den første er å studere det amerikanske helsevesenet og derigjennom tilegne meg kunnskap om organisering av helsetjenestetilbud, men med en annen bruk av de samme byggeklossene vi har i det norske. Dette gjelder for eksempel finansiering, lover, eierskap, nivåer av helsetjenester, planer, organisering, insentiver og så videre.

– Den andre er det internasjonale nettverket jeg får mulighet til å opparbeide meg. Det tar lang vanligvis lang tid å bygge opp et nettverk av internasjonale kontakter i forskning, men nå skal jeg leve og omgås amerikanske forskere og de andre Harkness-stipendiatene gjennom et helt år – dette håper jeg bærer frukter av i mange år fremover.

For ordens skyld: Birgitte Graverhold er medredaktør i tidsskriftet Sykepleien Forskning.

Jeg har store forventninger til oppholdet.

Birgitte Graverholt
Les også: