fbpx Sykepleiere får jobb etter utdanning Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere får jobb etter utdanning

Sykepleiestudenter som øver ved seng.

En kandidatundersøkelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus viser at 93 prosent av sykepleierstudentene har jobb innen to måneder etter endt studietid.

HiOA opplyser om at formålet med kandidatundersøkelsen er å undersøke hvor relevant kompetansen til de tidligere studentene er, og hvor raskt de kom ut i arbeidslivet. De tidligere sykepleierstudentene ventet i snitt under 20 dager på tilbud om relevant jobb.

– Det er en stor etterspørsel, så de er heldige med arbeidsmarkedet, sammenlignet med mange andre utdanninger, sier instituttleder ved Institutt for sykepleie, Dag Karterud.

Populær utdanning

Studiet er et av de mest populære i landet, og instituttetet for sykepleie er det største ved HiOA.

– Vi jobber med rekruttering, men i utgangspunktet ikke for å få flere søkere. Vi fokuserer kanskje på det å få flere menn, og generelt å rekruttere godt kvalifiserte studenter, sier Karterud.

Etter endt utdanning ved HiOA fikk mellom 84 og 89 prosent av kandidatene jobb i Oslo eller Akershus.

God deltakelse

Over 2700 tidligere studenter fra 55 utdanninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) deltok i undersøkelsen, blant dem 434 ferdigutdannede sykepleiere fra undervisningsstedene Pilestredet og Kjeller.

– Vi utdanner til et yrke med stor etterspørsel, helsetjenesten trenger den type kompetanse, sier Karterud.

Faste stillinger

Mange av de tidligere studentene oppgir også at de etter endt utdanning har fått fast stilling.

Det er rundt 60 prosent som oppgir at de jobber hundre prosent stilling eller mer, og samme prosentdel har fast ansettelse.

Karterud påpeker at et fåtall går rett ut i fast stilling, mens de fleste studentene får et vikariat til å begynne med.

Av de som oppga at de ikke hadde fast stilling, svarte rundt halvparten at det var fordi arbeidsgiver ikke hadde gitt tilbud om det.

 

 

De er heldige med arbeidsmarkedet, sammenlignet med mange andre utdanninger.
Instituttleder Dag Karterud

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse