fbpx Unio krever en pensjon som varer livet ut Hopp til hovedinnhold

Unio krever en pensjon som varer livet ut

Bilde av eldre kvinne som hopper opp på en eldre mann. Begge smiler og ler

Regjeringen la 17. desember frem utredningen om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

- Et greit utgangspunkt, sier Unioleder, Anders Folkestad.

- Arbeidsministeren må nå komme med signaler som gjør at dialogen kan fortsette, skriver LO, Unio , YS og Akademikerne i en felles pressemelding.

Livet ut

- Vi vil kreve en god og forutsigbar pensjon som varer livet ut. Samtidig må pensjonsordningen ta hensyn til kvinner som i større grad enn menn jobber deltid. Dette er utfordringer den nye arbeidsministeren får i fanget, sier Unio-leder Anders Folkestad i en pressememelding.

 Utspillet fra Uniolederen kommer i forbindelse med at Arbeids- og sosialdepartementet 17. desember la fram en rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.

Underkommuniserer

- Unio vil kjempe for gode og rettferdige pensjonsvilkår som er tilpasset yrkesmønsteret i offentlig sektor. I den sammenhengen vil jeg minne om at utdanning er lavt verdsatt i offentlig sektor, sier Folkestad.

Han mener rapporten underkommuniserer hvor god dagens ordning er.

- Likestillingsperspektivet burde ha vært bedre belyst. For det er en kjensgjerning at det er kvinner som jobber deltid og i yrker som er så belastende at mange blir uføre eller går av med pensjon tidlig, sier han.

Dialog

Folkestad mener rapporten er et greit utgangspunkt for en videre prosess med partene.

- Til slutt skal eventuelle endringer avtales i forhandlinger med streikerett. Vi forventer at Anniken Hauglie som ny arbeidsministeren bekrefter dette like klart og tydelig som det den tidligere arbeidsministeren gjorde, og vi ser fram til en god dialog på dette grunnlaget, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse