fbpx – Det var dette vi fryktet Hopp til hovedinnhold
Nesten ferdigutdannede studenter ga svar som kunne tatt liv:

– Det var dette vi fryktet

* I en landsomfattende test strøk 52 prosent av avgangsstudentene i sykepleie. 550 studenter deltok i den frivillige kunnskapstesten.

* 33 valgte svaralternativ som ville tatt livet av pasienten.


Les også: – For lett å slippe unna, mener nyutdannet sykepleier.


Avgangsstudentene var uker unna autorisasjonspapirene – og ville gi insulin til pasient med lavt blodsukker. Nå jobber de høyst sannsynlig i helsevesenet.
Testet i naturvitenskap og medisin

– Skremmende.

Det sier leder for NSF Student Stian Aasoldsen om resultatene han nå har fått i hånden. En frivillig kunnskapstest i naturvitenskaplige- og medisinske emner ble gjennomført av NSF Student ved 24 av landets sykepleierutdanninger i vår. 550 avgangsstudenter deltok.


Farlig for fru Knudsen

Og resultatene er nedslående: Over halvparten strøk. I tillegg var det 33 av det som nå er uteksaminerte studenter som avslørte at de hadde livsfarlige brister i kunnskapen.

Her er innholdet i spørsmålet som fikk 33 studenter til å ta livet av enkefru Knudsen:

Case: fru Knudsen blir funnet bevisstløs i sitt eget hjem:

«Hypoglykemi (for lavt blodsukker) er en viktig årsak til bevisstløshet, og ambulansepersonellet målte derfor blodsukker hos fru Knudsen. Hos denne pasienten var verdien for høy, men hadde den vært for lav burde amulansepersonellet...

a) ... umiddelbart gitt insulin subkutant

b) ... avbrutt alle andre tiltak og prioritert raskest mulig transport til sykehuset

c) ... umiddelbart gitt intravenøs infusjon med konsentrert glukoseløsning.

Her var det flere av avgangsstudentene som ville gitt insulin, noe som ville tatt livet av pasienten. De som svarte feil på dette spørsmålet fikk automatisk stryk. Skolene har nå fått tilbakemelding på resultatene ved sin skole.

Den nyutdannede sykepleieren Eivind Werring tok testen i vår. Les mer om det her.

Flere saker om kvaliteten på sykepleierutdanningen kan du lese her.


– Basiskunnskaper

– Selv om det er for få som har tatt testen til at vi kan si at den er representativ for alle avgangsstudentene våren 2013, så viser den likevel noe svært bekymringsfullt: Sykepleiere som nå kan være ute i full jobb mangler helt basale kunnskaper. Det var dette vi fryktet, sier Aasoldsen.

– Var testen for vanskelig, siden så mange ikke bestod?

– Testen ligger nok over nivået studentene blir testet i ved skolene. Men det er en faglig tung og bredt sammensatt gruppe som har utarbeidet testen. Dette er basiskunnskaper alle nyutdannete sykepleiere må ha inne for å gjøre en faglig forsvarlig jobb.


Skolene ga bestått

Studentene ble testet i emner skolene allerede hadde gitt dem bestått i.

– Mener du skolenes tester er for dårlige, siden de slipper gjennom disse studentene som på deres test har fått stryk?

– Det er 27 forskjellige sykepleierutdanninger, og 27 forskjellige måter å teste studentene. Vi vet det er store variasjoner mellom skolene når det gjelder kunnskapsnivået til de ferdigutdannete sykepleiere.


Utfordrer kunnskapsministeren

Aasoldsen mener kunnskapsministeren må ta innover seg resultatene fra kunnskapstesten:

– Nå har vi i NSF Student avholdt denne frivillige prøven ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Resultatene peker med all mulig tydelighet på at det er behov for nasjonale prøver for å få et bilde av kunnskapsnivået ved de forskjellige utdanningene, sier han. 


Pdf av temasaken om utdanning i Sykepleien nr 10-2013 finner du her


FAKTA om testen:

* Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

* Tillatte hjelpemidler var Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Oppgavene besto av pasienthistorier og spørsmål. Det var bare ett riktig svar til hvert spørsmål.

* Rett svar ga 1 poeng.

* Feil svar ble poenggitt slik:

0 poeng gis dersom svaret er feil.
-1 poeng gis dersom svaret er feil, og innebærer dårlig sykepleiepraksis, men uten åpenbare skadevirkninger for pasienten.
-7,5 poeng gis dersom svaret er feil og i tillegg innebærer en handling/tiltak som vil være klart uforsvarlige.
-100 poeng gis, og man stryker på hele testen, dersom svaret er feil og i tillegg innebærer en handling/tiltak som setter pasienten i umiddelbar livsfare.

*Testen er utarbeidet av en faggruppe bestående av professor i sykepleievitenskap Inger Margrethe Holthe, lege Vegard Bruun Wyller og fagpersoner fra Norsk sykepleierforbund og NSF Student

* Hele testen med fasit kan du se her 

 

  

 

 

  


 
Dette er basiskunnskaper alle sykepleiere må ha inne. Stian Aasoldsen, studentleder

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse