fbpx Kan denne sykepleieren bli en framtidig kollega? Hopp til hovedinnhold

Kan denne sykepleieren bli en framtidig kollega?

Maha, syrisk sykepleier i flyktningleir i Libanon

Hvor mange av flyktningene rundt omkring i Norge som er utdannet sykepleiere, vet ingen. Men nå vil både politikere og byråkrater finne det ut.

Målet er å få flest mulig av flyktningene som antas å bli i Norge, ut i jobb. Fortest mulig.

LO og NHO krever tiltak for å få flere raskere i jobb:

– Kartlegg flyktningenes utdanning i mottakene, sier NHO og LO.

Kan det åpne døren for syriske sykepleiere?

I mai traff Sykepleien de syriske sykepleierne Amal og Maha på flukt i Libanon. 

Jobbe ville de gjerne, men det var ikke mulig. Det samme ville skjedd dem i Norge. For dem var framtiden uviss. Å jobbe som sykepleier var for dem en fjern drøm.


Åpnes døren?

Amal og Maha bor ikke på mottak i Norge. Men det gjør sannsynligvis andre syriske sykepleiere, lærere eller ingeniører. Nå åpnes kanskje en dør for dem.

– Kompetansekartlegging er noe av det viktigste vi kan sette i gang med , sa LO-leder Gerd Kristiansen til NRK.

Sammen har NHO og LO skrevet brev til regjeringen.

Flyktningene må ut av mottakene og inn i arbeidslivet så fort som mulig, mener LO og NHO. Brevet de sendte til regjeringen forrige ukei nneholder en smørbrødliste av tiltak som de mener vil virke, ifølge NRK.

Blant annet foreslår de at myndighetene må:

a) avklare hvem som skal få opphold

b) avklare kompetanse på de som antas å bli lenge

  • De som allerede har kompetanse som etterspørres i arbeidsmarkedet må bli formidlet til ledige jobber.
  • Jobbsjanser bør være styrende for bosettingssted
  • Formidling suppleres med relevant språkopplæring
  • De som allerede har noe utdanning bør vurderes for supplerende påbyggingskurs i utdanningssystemet


Nokut vil ut i asylmottakene

Nokut vil gjerne ut i asylmottakene og kartlegge hva slags utdanning og kompetanse flyktningene har.

– Nokut er beredt til å sette erfarne saksbehandlere på oppdraget så snart det er ønskelig, melder Nokut-direktør Tore Mørland.

Det er Nokut som fører tilsyn med 4 000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder, blant annet sykepleierutdanningene. Nokut får årlig over 6 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. I år ventes rundt 8 000 søknader.

– Vi kan også informere om språk og arbeidserfaring. Dette er informasjon som integreringsapparatet trenger når det skal avgjøres hvor flyktningene skal bosettes og hva slags opplæring de skal få – og ikke minst når de skal hjelpes med å skaffe seg jobb, skriver Nokut-direktøren på nettsiden.


– Vi kan kjapt vise sykepleierne videre

– Hva vil skje med eventuelle syriske sykepleiere som har flyktet til N orge?

– Vi er i dialog med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om hvordan det eventuelt skal gjøres, sier kommunikasjonsdirektør Gard Realf Sandaker-Nielsen i Nokut.

– Målet er at hvis noen sier de er sykepleier, og kan dokumentere det, vil vi kjapt kunne vise videre til Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), eller Helsedirektoratet, som overtar fra nyttår når SAK legges ned.


– Vi har solid språkkompetanse

Hvis Nokut skal inn i asylmottakene, har medarbeidere solid språkkompetanse å hjelpe seg med, opplyser Sandaker-Nielsen.

– Direktøren i IMDi signaliserte forrige uke at kartleggingen kan starte rett over nyttår. Hvordan det skal gjøres, er opp til de politiske myndigheter, sier Sandaker-Nielsen i Nokut.


– Forvirrende for utlendinger

Hvis noen har et vitnemål som tilsvarer bachelor i Norge, kan Nokut godkjenne dette.

– Men så er det autorisasjonskontoret som avgjør om vilkårene for å kunne utføre et lovpålagt yrke i Norge er oppfylt, sier Sandaker-Nielsen.

– Ikke lett å vite hvem som har ansvar for hva?

– For oss i Nokut er det veldig klart. Men jeg skjønner at det er forvirrende for alle utlendinger som skal søke om godkjenning. Derfor har Nokut tatt til orde for at godkjenningssystemet må oppgraderes. I dag er det for uoversiktlig, sier kommunikasjonsdirektør Sandaker-Nielsen.


Må vente lenger på svar

Direktør Terje Mørland skriver at Nokut forventer enda større press på godkjenningsordningene framover.

– Det er selvsagt bare hyggelig at folk søker godkjenning av sin utenlandske utdanning, men vi ser at saksbehandlingstidene øker. Det vil de fortsette å gjøre dersom vi ikke oppskalerer Nokut – og samtidig tenker nytt.


Vet lite om syriske flyktninger

Han påpeker at det er veldig mye de ikke vet om syriske flyktninger:

– Vi vet at den syriske befolkningen har vært forholdsvis godt utdannet. Mange av flyktningene som kommer til Europa vil derfor også ha høyere utdanning. Men vi vet ikke i hvilken grad det er de med høyest utdanning som velger å komme til Norge.

Ifølge Mørland tok Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kontakt med Nokut i vår for å finne ut hvordan de kunne samarbeide om å få til en hurtigkartlegging av flyktningers kompetanse i asylmottak og i flyktningleirer.

Regjeringen har satt av noen midler til å starte opp dette i 2016, og detaljer utredes i disse dager.


Sykepleiere på to nivå

Syria har utdanning for sykepleiere på to nivå. Noen er utdannet på universitet- eller høyskolenivå. De fleste har utdanning på lavere nivå, som kanskje kan tilsvare norske hjelpepleiere.

Den norske sykepleieren og jordmoren Elizabeth Hoff er stedlig representant for Verdens helseorganisasjon i Syria. Der treffer hun sykepleiere og leger som fortsatt holder ut på jobb, til tross for en farefull reisevei til sykehusene. Men også helsepersonell flykter fra landet.

I et intervju spurte Sykepleien om det utdannes nye sykepleiere i Syria nå.

Hoff svarte:

– Ja, på universitetene i både Damaskus, Latakia og Aleppo, men de lavere skoleutdanningene har vanskelige forhold. At sykepleierutdanningen må på et høyere nivå var et tema allerede før krigen brøt ut

Leger og farmasøyter, derimot, har en solid utdanning, ifølge Elizabeth Hoff.


– Verdifull kompetanse for Norge

– Å bidra til at flest mulig av de som får lovlig opphold i Norge så kjapt som mulig kommer seg i relevant arbeid er et hovedmål, skriver Nokut-direktør Terje Mørland.

Han mener det er viktig både for hver enkelt flyktning og for det norske samfunnet:

– Personene får seg jobb og inntekt i stedet for å gå på trygd, og Norge får benytte seg av verdifull kompetanse og arbeidskraft.

Les om Anders Folkestad som ikke tror på noen noen kvikk-fiks for å få syriske sykepleiere ut i arbeid

Les også om sykepleier/jordmor Elizabeth Hoff som er helse-topp i Syria

Les også om sykepleier Amal på flukt

Les også om sykepleier Maha som leier ut brudekjole

 


Nokut er beredt til å sette erfarne saksbehandlere på oppdraget så snart det er ønskelig.
Terje Mørland, Nokut

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse