fbpx Mindre ensomt i Norge Hopp til hovedinnhold

Mindre ensomt i Norge

Bildet viser to eldre mennesker som sitter på en benk og ler.

Man skulle tro at eldre er mer ensomme i Norge enn i andre europeiske land. Særlig om man tar i betraktning andre kulturer som mer familieorientert. Slik er det visstnok ikke.

Det kan altså se ut til å være en myte at ensomhet er en naturlig del av alderdommen i Norge. I hvert fall i følge en forskningsrapport som forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, står bak.

Forskerne Britt Slagsvold og Thomas Hansen har analysert data fra over 30 000 personer i alderen 60 til 80 fra elleve europeiske land.

1 av 10

Norge skiller seg positivt ut ved at tallet på ensomhet er lavere enn hos noen av de andre landene i studien. Kun 1 av ti 70-åringer i Norge oppgir at de føler seg ofte ensomme, forteller NOVA-forsker Thomas Hansen i et intervju på høgskolens hjemmesider.

Mens andre land i Nord- og Vest-Europa følger hakk i hel, skiller Øst-Europa seg ut. 30 til 55 prosent av eldre østeuropeere rapporterer om alvorlig ensomhet. Særlig kvinner er rammet. Og forklaringen kan være lav levealder blant menn, noe som innebærer at mange kvinner er enker og eldes uten en partner.

Velferdsordninger

NOVA-forskerne mener forklaringen på mindre ensomme nordmenn er at de har bedre økonomi og bedre helse enn eldre i mange andre land. Det viser seg også å være en sammenheng mellom andel ensomhet og hvor rause velferdsordningene er.

Hansen mener at gode velferdsordninger bidrar til å støtte opp under eldres muligheter til å delta sosialt i samfunnet. Det vi tar for gitt i Norge, mangler mange eldre i Øst-Europa. Romslige pensjoner, godt tilbud innen kollektivtransport og god tilgang på helsehjelp og -tjenester, er ingen selvfølgelighet i andre europeiske land.

Ikke som forventet

Det er for øvrig et paradoks at det er mer ensomhet i de mer familieorienterte kulturene enn i de mer individualistiske. Forskeren mener at ensomheten kan bli større om forventningene til hvordan man ønsker å ha det ikke blir innfridd, fordi ensomhet handler om hvordan man har det i forhold til forventninger.

(Kilde: HiOA)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse