fbpx – En lærepenge for OUS Hopp til hovedinnhold

– En lærepenge for OUS

Frank Ryghaug og Kelly Flores

OUS fikk en million i bot for å ha utnyttet Kelly Flores og to andre filippinske sykepleiere.

– En lærepenge, sier OUS.

– Jeg tror OUS har lært, sier hovedtillitsvalgt.

Saken om utnytting av filippinske sykepleiere fikk sin avslutning 5. november. Etter tre runder i retten avsa Høyesterett sin dom, og det ble endelig avklart at Oslo universitetssykehus (OUS) fikk en million kroner i bot.

Denne foretaksstraffen fikk sykehuset for å ha medvirket til et ektepars utilbørlige utnytting av tre sykepleiere, blant annet Kelly Flores på bildet.


Hentet sykepleierne fra Filippinene

Sykepleien har fulgt saken siden ekteparet ble anmeldt til politiet i 2012.

Det var i 2010, da det var akutt mangel på operasjonssykepleiere på Ullevål sykehus, at en overlege fra sykehuset henvendte seg til ekteparet. Han spurte om de kunne hjelpe med å skaffe operasjonssykepleiere fra Filippinene. Også en seksjonsleder, som er sykepleier, var med på å avtale dette. Kvinnen som nå er dømt, dro til Filippinene for å finne egnede kandidater. Hun er selv filippinsk.


OUS skal se på hele saken

Nå – over fem år senere – har altså OUS, som selv anmeldte ekteparet til politiet, blitt dømt.

– Vi tar dommen til etterretning. Vi er glade for å ha fått en rettskraftig dom i saken. Nå vil vi ta en sluttvurdering av hele håndteringen av saken, sier Morten Meyer, HR-direktør på OUS.

– Hva skal dere se på?

– Hva vi faktisk har gjort, og hva vi har lært. Vi har allerede ordnet opp i en rekke ting. Etter evalueringen kan vi sette punktum for saken og ta med oss læringspunktene i vårt videre arbeid.


–  Noen er borte fra stillingene

  – Må noen personer gå?

– Denne saken har vært svært krevende for enkeltpersoner i foretaket og vi har hatt tett personaloppfølging. Dette er håndtert gjennom årene saken har pågått. Noen er ikke i stillingene sine lenger - av ulike grunner. Vi anser oss som ferdig med denne delen av saken.

– Gode regler for rekruttering av personell er viktig, men ikke alltid nok?

– Nei, vi må sikre at alt blir gjort riktig. Vi utsatte oss for risiko, rutinene var ikke gode nok og det ble gjort vurderinger som medførte feil i ansettelsesprosessen. Rutinene er nå forbedret.

– Hva er bedre?

– Forbedringene handler om ledelse, skjønn, opplæring og etikk. Dette har vært tema i disse årene. Saken har vært en lærepenge for OUS, sier Meyer.


– OUS har ordnet opp

Påtalemyndigheten mente at boten på en million var for lav, men Høyesterett forkastet denne anken.

Høyesterett sier i dommen at det er formildende at OUS har bidratt til å oppklare lovbruddene til ekteparet, og at OUS både har ordnet opp i situasjonen for de tre sykepleierne og gått gjennom egne rutiner.
 

Tillitsvalgte brakte saken opp i lyset

– Det er godt å se at sykepleierne nå er sikret gode arbeids- og boforhold. Det må ha vært krevende år for dem, sier Frank Ryghaug.

Han var hovedtillitsvalgt på klinikk for kirurgi og nevrofag da den ene sykepleieren ikke lenger orket å holde inne med hvor redd hun var.

Nå er Ryghaug rådgiver på Norsk Sykepleierforbunds fylkeskontor i Oslo, men han har fulgt med de tre sykepleierne hele tiden. Han har også vitnet i rettssakene.

– Mitt bidrag, sammen med andre tillitsvalgte, var den gangen å bringe saken opp i lyset, så folk med kompetanse på lovverket kunne få vurdere saken. Så tok

påtalemyndigheten, politiet og bistandsadvokatene over stafettpinnen, sier han.


Dommen kan hjelpe andre sykepleiere

Ryghaug understreker hvor viktig det er at Høyesterett nå har besluttet at ufriheten sykepleierne ble utsatt for, rammes av loven.

– Det kan potensielt hindre at andre utsettes for det samme som disse sykepleierne opplevde.

Ryghaug tror OUS har lært og fått øynene opp for denne typen kriminalitet.


– Krevende å kontrollere mange ledere

– Hva blir den største utfordringen når et stort sykehus skal rekruttere arbeidskraft fra andre land?

– Det er spesielt krevende for en arbeidsgiver med så mange ansatte å ha oversikt. Det er krevende å kontrollere ledere på alle nivåer i en så stor bedrift, sier Frank Ryghaug.


– Manglende kontroll på OUS

Morten Meyer, HR-direktør på OUS, viser til at sykehuset i 2012 ba sin revisor PricewaterhouseCoopers AS evaluere rutiner for rekruttering og ansettelser.

Her er noen av de kritiske punktene som revisor påpekte, og som er referert på sykehusets nettside:

  • Manglende kontroller gjør at sykehuset kan overse vesentlige avvik og de mest kritiske risikoene i prosessen.
  • Det mangler formaliserte kontroller for å sikre at OUS etterlever rammeavtalene Helse Sør-Øst har med leverandører om kjøp av vikartjenester for helsepersonell.
  • Bestillingsrutinen for vikarer oppfattes som kompleks og tidkrevende, og det er en risiko for at rutinen ikke følges når brukerne skal dekke alle ledige vakter under stort tidspress.
  • Revisor anbefaler at OUS vurderer å opprette en sentral bestillingsenhet som kan bestille og kvalitetssikre eksterne vikarer.


Har innført strengere kontroll av lederne

Etter denne kritikken konkluderte sykehusdirektøren med å stramme inn.

Ifølge nettsiden skulle OUS i løpet av høsten 2012 innføre nye rutiner for ansettelsesprosessen. Seksjon for personal- og arbeidskontrakter skulle overta deler av arbeidet med ansettelser og lønn.

– Her har vi møtt på motstridende hensyn: enten å la den enkelte leder ha stor fleksibilitet, eller å innføre en strengere kontroll. En innstramming er riktig for oss på det nåværende tidspunkt, sa administrerende direktør Bjørn Erikstein den gangen.

– Hvordan er det nå?

– Vi har i dag de samme rutinene som ble innført i 2012. Vi har nå vesentlig bedre kontroll når vi ansetter, sier Meyer.

Les også: Endelig seier for filippinske sykepleiere

Les: Sykehusdirektør i retten

Les: OUS-ansatte avhøres om filippinere

Les: – En kalddusj

 

 


Noen er ikke i stillingene sine lenger.
Morten Meyer, HR-direktør på OUS
Det er krevende å kontrollere ledere på alle nivåer i en så stor bedrift.
Frank Ryghaug, Norsk Sykepleierforbund

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse