fbpx Vikarlege fikk 21.000 for en vakt Hopp til hovedinnhold

Vikarlege fikk 21.000 for en vakt

Flyfoto av Kirkenes sykehus

Finnmark har fått innsyn i hvor mye vikarleger får for en vakt. Tallene tyder på at det er gode penger å tjene: En lege fikk 21.000 kroner for en vakt ved gynekologisk avdeling ved Kirkenes sykehus. 

IFinnmark har laget en oversikt over hvor mye vikarlegene ved sykehusene i Finnmark tjener på en vakt.
Ifølge nettstedet betalte Finnmarkssykehuset i  2014 26,4 millioner i lønninger til vikarleger. I tillegg brukte helseforetaket 1,5 millioner på reiseutgiftene vikarlegene genererer.

I 2015 har helseforetaket så langt betalt ut over 20 millioner kroner til vikarleger. Reiseutgiftene ligger på 1,1 millioner kroner.

20 høyeste

De 20 høyest betalte vaktene viser at en lege tjente 21.000 kroner på en vakt. Resten har tjent mellom 12.000 kroner og 19.000 kroner. iFinnmark skriver at de aller fleste lønnstallene er fra helligdagsvakter, og legene har jobbet både i Hammerfest og Kirkenes.

Bakgrunnen for lønningene er ifølge informasjonssjef Ivar Greiner, en avtale Spekter har forhandlet frem med Legeforeningen.

Styreleder for Finnmarkssykehuset, Ulf Syversen, sier til iFinnmark at han går ut ifra at sykehuset følger de satsene som gjelder for lønn til legene.

Lønn som fortjent?

- Hva tenker du om at en vikarlege kan dra inn 21 000 kroner for en vakt, selv om det er på en helligdag?

- Det er vanskelig å gi et entydig svar på dette, da vi vet lite om hva slags vakt denne legen har hatt. Enkelte leger har lange vakter, som kan strekke seg over en hel helg. Derfor er det vanskelig å si om denne avlønningen er urimelig, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

- Sykehuset viser til avtale med Spekter. Har Sykepleierforbundet en like god avtale?

- Prosentsatsene for overtid i avtalen mellom Legeforeningen og Spekter er på tilsvarende nivå som er avtalt mellom Spekter og NSF, sier By.

- Hva ville en sykepleier tjent på en vikarvakt ved samme sykehus på en helligdag ut fra den avtalen NSF har med Spekter?

- Ut fra svaret på det første spørsmålet, er det vanskelig å si hva som ville vært avlønning for en sykepleier. Snittlønnen for spesialsykepleiere er på om lag 481 000 kroner. En vakt på helligdag ville gitt kr. 642 pr. time, sier hun.

Høres riktig ut

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier til  Dagbladet at de ikke ser bort fra at det er helt etter boka at en vikarlege kan motta over 21 000 kroner for ei helligdagsvakt.

- Legene kan jobbe veldig lange vakter. Det er ikke uvanlig å gå på vakt om ettermiddagen og jobbe til neste morgen. Da kan det godt være et sånt beløp man kommer opp i, sier kommunikasjonssjef i Spekter, Invild Dørnes til Dagbladet.

En lege kan jobbe opp til 19 timer i strekk i løp av et døgn. Maks antall timer i løpet av ei uke er 60.

Spekter sier Finnmarkssykehuset kan ha rett i at det ville ha kostet dem enda mer om en fast ansatt lege tok helligdagsvakta.

Prosentsatsene for overtid i avtalen mellom Legeforeningen og Spekter er på tilsvarende nivå som er avtalt mellom Spekter og NSF.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse