fbpx Vikarer gir mer tvangsbruk Hopp til hovedinnhold

Vikarer gir mer tvangsbruk

Bildet viser en seng på et psykiatrisk sykehus
En forskergruppe har lett etter årsaken til forskjellene i bruk av tvang mellom Danmark og Norge. Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto)

Ansattes utdanningsnivå og bruk av vikarer er det som har størst innvirkning på bruk av tvang, viser ny studie.

En nylig publisert studie blant ansatte ved lukkete­ psykiatriske avdelinger i Danmark og Norge identifiserer fem ulike faktorer som kan bidra til å redusere bruk av tvang.

Lette etter årsaker

Studien er publisert i Nordic Journal of Psychiatry og er basert på spørreskjemaundersøkelser gjennomført i 2010 og 2011. 
– Ingen studier har til nå undersøkt hvilke faktorer som mest ­effektivt forebygger bruk av tvang ved bruk av belter i Norge og Danmark, sier Jesper Bak, førsteforfatter og oversykepleier ved det psykiatriske senteret Sct. Hans i Roskilde i Danmark.
Den samme forskergruppen publiserte i 2013 en studie som viste at mekaniske tvangsmidler, altså bruk av belter, ble brukt dobbelt så ofte ved lukkete psykiatriske avdelinger i Danmark, som ved slike avdelinger i Norge. Jesper Bak og forskerkollegene har nå gått dypere inn i dette materialet og lett etter hva som kan være årsaken til denne forskjellen.

Ny kunnskap

Forskerne mener følgende fem faktorer påvirker tvangsbruken: 

  • Personale sitt utdanningsnivå
  • Bruk av vikarer
  • Arbeidsmiljø
  • Antall ansatte per pasient
  • Identifisering av pasientens krise-triggere 

 – Personalets utdanningsnivå og bruk av vikarer ser vi var de to viktigste faktorene, med henholdsvis 51 og 17 prosent av effekten, sier Jesper Bak. 
Han peker på at studien har tilført temaet ny kunnskap.
– Resultatene har utdypet vår kunnskap om hvordan spesifikke­ faktorer reduserer bruken av tvang.

Siste utvei

Bruk av belter skal være en aller siste utvei når det gjelder å håndtere voldelige pasienter. Pasienten blir som regel ført inn på eget tilpasset rom for beltebruk og spent fast i armer, bein og over mage. Nasjonale retningslinjer og lover regulerer hvor lenge dette kan gjøres og hva slags tilsyn pasienten skal ha mens det skjer.

Likner tidligere funn

Jesper Bak viser til at studien har noen svakheter og at det ikke er en randomisert klinisk studie, men at spørreskjemaet ble utviklet på en grundig måte. Resultatene likner det man har funnet i tilsvarende undersøkelser i andre land. 
– Vi anbefaler at man undersøker ytterligere effekten av å implementere høyere grunnutdannelsesnivå blant personalet, å bruke færre vikarer, å bedre arbeidsmiljøet, øke antall ansatte per pasient og identifisere pasientens krise-triggere, ute i de ulike avdelingene i Norge og Danmark, sier Bak.
– Det er til nå gjort veldig lite forskning på bruk av tvang i Norge. Denne studien viser at man med enkle midler kan få ned bruken av tvang, sier Roger Almvik, psykiatrisk sykepleier og forskningsleder ved Kompetansesenteret for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri­ ved St. Olavs Hospital.
Han er delforfatter av studien.

Unngå vikarer

Almvik mener det i bunn og grunn handler om å få opp grunnbemanningen.
– Hvis man hadde hatt en høyere­ grunnbemanning, ville man unngått mye vikarbruk som fører til lav kontinuitet. Vi har lenge hatt en antakelse om at ansattes utdanningsnivå og vikarbruk har hatt innvirkning på bruk av tvang. Nå bekrefter studien dette, sier Almvik.

Denne studien viser at man med enkle midler kan få ned bruken av tvang.

Roger Almvik
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.