fbpx – Vaksiner dere mot influensa! Hopp til hovedinnhold
Få sykepleiere vaksinerer seg

– Vaksiner dere mot influensa!

Bildet viser Jorunn Eid som setter vaksine på Anne Katrine Aas.

Helsepersonell har et ansvar for ikke å smitte sårbare pasienter, mener hygienesykepleier Jorunn Eid.

I 2014 tok 610 ansatte ved sykehuset i Tønsberg influensavaksine. Med nesten 6 000 ansatte vil det si 10 prosent, eller 1 av 10.

Mens Folkehelseinstituttet anbefaler at alt helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Målet er at 75 prosent tar vaksinen, det vil si nesten 8 av 10.

Ved Sykehuset i Vestfold er det et stykke igjen dit.

– Mange myter

Så hvorfor tar de den ikke?

Leder for Smittevernenheten, Marianne Haug Pedersen, møter på ulike argumenter.

– At det er sunt å være syk, og at det er godt for kroppen å gjennomgå en influensa, er det jeg hører oftest, sier hun.

– Men det er grundig motbevist. Kroppen har ikke godt av å være syk. Jeg synes det er betenkelig at så mange av våre kolleger går rundt og tror.

– Vaksinen gir ikke sykdom

Frykt for bivirkninger og at man kan bli syk av vaksinen er andre argumenter.

– Man kan ikke bli syk av influensavaksinen, understreker smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther.

– Vaksinen består av rensete deler av drepte virus og kan ikke gi sykdom. Blir man syk rett etter å ha tatt vaksinen, er man smittet før vaksinen er satt.

Hun får støtte av direktør for vaksineavdelingen i Folkehelseinstituttet, farmasøyt Britt Wolden.

– At vaksinen gir sykdom er en myte, slår hun fast.

– Om noen er blitt syke etter vaksinen er det snakk om et sammenfall av begivenheter, ikke en sammenheng.

Hun sier det også er helt minimalt med alvorlige bivirkninger av vaksinen.

Bildet viser Jorunn Eid på Sykehuset Vestfold.

Forstår ikke skepsisen

På sykehuset i Tønsberg erfarer de at de uforutsette bivirkningene av vaksinen mot svineinfluensaen også har gjort helsepersonell skeptiske, men presiserer at det var en helt annen og helt ny vaksine som ble utviklet på kort tid i motsetning til vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Den er velutprøvd og er fremstilt på samme måte i mange år.

– Men kan dere forstå at folk er skeptiske likevel?

– Nei, sier Jorunn Eid.

– Når de skal ut å reise, stiller de ingen spørsmål ved vaksinene de ønsker å ta, spesielt når det er snakk om vaksiner som beskytter dem mot smitte, som hepatitt A og B. Men å ta influensavaksinen, der hensikten først og fremst er å beskytte pasientene, virker som sitter lenger inne for de fleste.

– Som å stange hodet i veggen

Det er ikke bare i Vestfold helsepersonell vegrer seg mot influensavaksinen. Tvers over Oslofjorden, I Fredrikstad, gjør seksjon for smittevern på Sykehuset Østfold hvert år fremstøt for å øke dekningen.

– Men det er som å stange hodet i veggen, sier hygienesykepleier Lars Varheim.

– Det blir alltid diskusjoner, og de handler om alt fra at dette er noe arbeidsgiver bare gjør for å holde folk på jobb til vaksineskepsis. Heller ikke her er det mange sykepleiere som tar vaksinen.

– Mange er ikke redd for influensa og ser derfor ikke nytten av å ta den, sier han.

Lederen som går foran

En seksjon på Sykehuset i Vestfold som skiller seg ut, er nyre. Der ivrer seksjonsoverlege Stig Arne Kjellevold for en vaksinasjonsdekning på 100 prosent.

– Helsepersonell kan være en viktig smittekilde når pasienter smittes med influensa, påpeker han.

– Våre pasienter har kroniske sykdommer og er immunsvekket, og derfor vil de tåle influensa dårligere. Å redusere smittefaren kan spare både liv, helse og liggetid. I tillegg er vi en liten og spesialisert seksjon som er sårbare for sykefravær blant de ansatte.

Nesten alle

Nyreseksjonen var blant dem som var først ute med å ta vaksinen i år.

– Vi gjør det alle sammen. Vi setter vaksinen på hverandre og observerer hverandre etterpå. Vi lager et så lavterskeltilbud som mulig. Ingen må ofre en lunsjpause for å få satt vaksinen.

Han innrømmer at det legges et mildt press på de ansatte.

– Men sier noen nei, respekterer vi det.

– Hvor mange sier nei?

– En.

– Har du håp om å overtale den ene?

– Vi har i hvert fall et stående tilbud med vaksine på lager.

– Ledere må gå foran

«Jeg tar vaksinen – gjør du?» står det på plakater rundt på sykehuset. Ikke tilfeldig er det smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og en overlege ved nyfødtintensiv som pryder dem.

– Vi ser at flere vaksineres seg når ledere og leger går foran, sier Vandbakk-Rüther.

– Vi er avhengig av at de argumenterer for å ta vaksinen, bekrefter bedriftssykepleier Nina Aastebøl Fagernes, som opplyser at sykepleiere dessverre ikke er særlig flinke til å ta vaksinen.

At det er vanskelig å få til og at man bare går nattevakter er argumenter hun støter på. Men både bedriftssykepleiere og hygienesykepleiere bedyrer at det bare er å ringe, så kommer de gjerne ut til postene for å vaksinere. Vaksinen er gratis for alle ansatte, uansett hvor man jobber ved sykehuset.

Bildet viser Marianne Haug Pedersen, Gine Schaathun, Jorunn Eid og Nina Aastebøl Fagernes.

Tok vaksine i år

Anne Katrine Aas, leder for lungeseksjonen, har ikke pleid å vaksinere seg. I år har hun gjort det.

– Få sykepleiere hos meg vaksinerer seg og jeg prøver å få flere til å gjøre det. Da må jeg gå foran, sier hun.

Aas tror mangel på kunnskap er en viktig grunn til at mange lar være.

– I år gjør jeg en liten offensiv, med blant annet foredrag fra smittevernoverlegen. Sykepleierne selv velger om de vil ta vaksinen, men jeg skal sørge for at de har nok kunnskap til å gjøre en vurdering.

Smittsom før symptomer

Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther tror for eksempel det er for lite kjent at man er smittsom et døgn før man får symptomer. Det er også mulig å være syk uten symptomer.

– Det betyr at man kan føle seg helt frisk, gå på jobb og smitte pasienter.

Hver vinter ser hun pasienter som er alvorlig syke av influensa og minner om at sykehuset er fullt av pasienter som er ekstra sårbare for sykdommen og risikerer å bli svært syke.

Hygienesykepleier Gine Schaathun trekker frem nyfødt intensiv som eksempel.

– De er de minste og mest sårbare pasientene, og for små til å ta vaksine selv. Da bør vi som jobber her beskytte dem ved å ta vaksinen. Vi som er helsepersonell skal ikke spre smitte til pasienter.

I tillegg minner Maria Vandbakk-Rüther om at det er egengevinst å hente også.

– Vi som jobber på sykehus er mer utsatt for smitte. Vi kan få influensa på jobb og dra det med oss hjem.

Bildet viser Jorunn Eid og Maria Vandbakk-Rüther.

Folkehelseinstituttet har laget en brosjyre om influensavaksine for helsepersonell.

 

Jeg synes det er betenkelig at så mange av våre kolleger går rundt og tror.
Marianne Haug Pedersen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse