fbpx - En hjørnestein i forebyggende helsearbeid Hopp til hovedinnhold
Skolehelsetjenesten:

- En hjørnestein i forebyggende helsearbeid

Oversiktsbilde av paneldebatt

- Ap ønsker å se på alle helsetilbud som er rettet til barn og unge for å sjekke at de virker slik de er tenkt, sa Tove Karoline Knutsen.

- Arbeiderpartiet (Ap) vil øremerke midlene for å sikre at pengene blir brukt til å styrke skolehelsetjenesten, sa Tove Karoline Knutsen da hun åpnet Aps miniseminar om  skolehelsetjenesten.

Knutsen er medlem av Stortingets helse- og sosialkomite.

- Ap ønsker å se på alle helsetilbud som er rettet til barn og unge for å sjekke at de virker slik de er tenkt, sa hun.


- For få helsesøstre

Påtroppende leder av Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen, kom med innspill fra norske elever.

- De helsesøstrene som er der ute, er flinke. Det er bare så alt for få av dem, sa han.

Hansen ønsket seg også flere psykologer, og at lovverket mellom skole og helsetjeneste var mer samkjørt.

- Jeg har skjønt at det finnes utrolig mange navn på tjenestene som gis, og det er mange faglige begreper som vi skal bruke tjenesten ikke kjenner. Det som er viktig for oss, er at det er fagfolk der ute som kan hjelpe når vi trenger det. Hva dere ønsker å kalle det, er ikke viktig for oss, sa Hansen.


Samarbeid på tvers

Psykologspesialist Jonas Paulsen jobber i Barne- og ungdomspsykiatrien Vest (BUP Vest) som er med i "Skoleprosjektet".

- Vi i BUP Vest er da fast tilstede på ungdomskoler og barneskoler en til to dager i uka, og samarbeider tett med helsesøster, sier han.

De to siste årene har han snakket med 120 ungdommer ved to videregående skoler i Oslo.


Gode resultater, med få ressurser

- 90 prosent av dem jeg har snakket med ville ikke fått hjelp av Barne- og ungdomsspsykiatrien (BUP) så tidlig dersom det ikke hadde vært for "skoleprosjektet", sier han.

For Paulsen har det vært inspirerende å komme så tett inn på ungdommen på den arenaen de oppholder seg store deler av dagen.

- Når vi når ungdommen på et så tidlig tidspunkt, rekker det ofte med 3- 4 samtaler. Det er ofte tilstrekkelig for å få elevene over den bøygen de står i, sier han.


"Alle" var på plass

Barneombud, Anne Linboe, var også til stede. Det samme var Landsgruppa av helseøstrenes leder, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, samt elever fra videregårnede skole og en helsesøster fra Helsedorektoratet.

"Alle" til stede var enige om hvor viktig skolehelsetjenesten er, men som en tilhører fra salen sa:

- Hvordan skal man få kommunepolitikerne i alle kommunene til å forstå det?

- Vi må få normtall for minimumsbemanning og mulighet til å gi reaksjoner hvis normtallet ikke er oppfylt, vi må få et felles lovverk med skolen og vi må få øremerkede midler, for å nevne noe, sa  Waldum-Grevbo.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse