fbpx Sykepleierne er mer kritisk til aktiv dødshjelp enn folk flest Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne er mer kritisk til aktiv dødshjelp enn folk flest

En av tre sykepleiere er positiv til aktiv dødshjelp. Legene er litt mer skeptisk.

Over halvparten av folk flest er positive til aktiv dødshjelp. Det samme er journalister. Sykepleiere og leger holder mer igjen:

35 prosent av sykepleierne og 27 prosent av legene synes man bør kunne gi aktiv dødshjelp.

Medieundersøkelse

Det er Respons Analyse, ved professor Frank Aarebrot, som har utført Medieundersøkelsen 2015. Deltakere er medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Norsk Journalistlag og Redaktørforeningen.

I tillegg er det gjennomført en meningsmåling blant befolkningen.

Fikk dødshjelp i Sveits

Temaet er blitt aktualisert av NRK Brennpunkt, som nylig  fortalte historien om lungesyke Siv Tove Pedersen som dro til Sveits for å få hjelp til å dø.

Legene mest kritisk, publikum mest positiv

Spørsmålene som ble stilt i medieundersøkelsen var: Mener du det er riktig å ha mulighet til å kunne gi aktiv dødshjelp, eller mener du aktiv dødshjelp ikke skal være tillatt?

Norske leger er altså mest kritiske blant de spurte. Bare 27 prosent vil gi mulighet for aktiv dødshjelp, mens flertallet på 63 prosent mener at det ikke bør tillates. De fleste sykepleiere, det vil si 55 prosent, er også klart imot aktiv dødshjelp, mens 35 prosent er for.

Aller mest positiv er publikum og journalister, henholdsvis 56 og 53 prosent er for aktiv dødshjelp.

Hva sa de spurte?

Dette svarte de som var med i undersøkelsen:

 

Publikum 2015

Redaktører 2015

Journalister 2015

Sykepleiere 2015

Leger 2015

Bør gis mulighet til å kunne gi aktiv dødshjelp

56 %

46 %

53 %

35 %

27 %

Bør ikke tillate aktiv dødshjelp

31 %

40 %

31 %

55 %

63 %

Ingen oppfatning

13 %

14 %

16 %

11 %

10 %

Antall spurte

800

254

738

725

549

Ikke overrasket

– Er du overrasket over tallene?

– Flere er positive her enn det som tidligere undersøkelser har vist. Men jeg er vel ikke så veldig overrasket, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By.

Hun viser til at sykepleierne er opplært til å redde liv.

– Legene og sykepleierne er mer skeptisk til aktiv dødshjelp enn de som slipper å ta de valgene. Når man er tett på alvorlig syke og døende, gjør man seg jo noen betraktninger hele tiden. Diskuterer man aktiv dødshjelp som prinsipp, handler det om hvor den faktiske grensen skal gå. Da blir debatten annerledes enn når man forholder seg til enkeltpasienter.

– Har NSF et standpunkt for eller mot aktiv dødshjep?

– Vi har klare yrkesetiske retningslinjer.

– Som betyr at NSF er mot aktiv dødshjelp?

– Ja, sier By.

 

– Vår oppgave er å redde liv

Dette mener Norsk Sykepleierforbund om aktiv dødshjelp:

  • At så mange mener at aktiv dødshjelp må gis viser at dette er et vanskelig spørsmål. Samtidig må vi huske at aktiv dødshjelp er å ta liv. Vår oppgave som helsepersonell er å redde liv, og gi verdighet ved alvorlig sykdom.
  • Sykepleieres jobb er å fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og bidra til en verdig død. Mange har store smerter, og da er det sykepleiernes jobb å gi god smertelindring og hjelp til det som er plagsomt. Medisiner utvikles hele tiden, og det blir stadig bedre smertelindring. Vår jobb er å medvirke til en verdig død.
  • Sykepleiere er opplært til å redde liv, og i våre etiske retningslinjer heter det at vi ikke skal bidra til aktiv dødshjelp.
Legene og sykepleierne er mer skeptisk til aktiv dødshjelp enn de som slipper å ta de valgene.
Eli Gunhild By, NSF-leder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse