fbpx Professorene kommer Hopp til hovedinnhold

Professorene kommer

Bildet viser en bokstabel med et stetoskop på.

Norge har nå passert 100 professorer i sykepleie. Og langt flere skal det bli.

- Sykepleie er et enormt fagfelt med mange underområder som alle har behov for mer forskning, sier 2. nestleder i Norsk sykepleierfobund (NSF), Karen Bjøro.

Vi treffer henne og Kari Elisabeth Bugge, fagsjef i Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling i NSF, på et konferansehotell ved Gardermoen.

Der har nettopp 60 av nevnte professorer satt hverandre i stevne to dager til ende.


300 professorer om ti år

Det har vært foredrag, diskusjoner, workshop og produktiv mingling mellom øktene. Statssekretærer fra både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har bidratt. Det samme har Forskningsrådet.

Med over 100 000 sykepleiere i landet, mener Bugge at 100 professorer ikke er spesielt mange. 300 om ti år er ikke urealistisk, hevder hun.


Vil styrke forskningen

Initiativtager til arrangementet er Norsk sykepleierforbund (NSF), og professorsamlingen, den første i sitt slag, inngår i NSFs strategi for å styrke forskning, utdanning, politisk bevissthet og nettverksbygging mellom miljøene rundt om i landet.

Det trengs.

- Tilbakemeldingene på samlingen har vært veldig gode, og mange forteller at fagmiljøene er altfor fragmenterte, forteller Bugge.

- Synliggjøring av sykepleieforskningens konkrete betydning for pasientene er svært viktig for å gi den legitimitet, understreker Bjøro.


Viktig med klinisk erfaring

Bjøro mener behovet for forskere innen sykepleie er økende, men understreker samtidig at klinisk erfaring er viktig.

- Det er i dag få som går direkte fra sykepleieutdanning til forskning og doktorgrad, og det er bra. Man trenger fartstid som sykepleier for å kunne identifisere problemområdene. Samtidig har vi oppmerksomhet på at forskertalenter skal oppdages tidlig og hjelpes fram, sier Bjøro.

Man trenger fartstid som sykepleier for å kunne identifisere problemområdene.
Karen Bjøro

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse