fbpx Rollespill-masker fikk protester Hopp til hovedinnhold

Rollespill-masker fikk protester

Sykepleierstudenter i Skottland må slutte med naturtro masker i undervisningen, mens praksisen evalueres. Maskene ble beskyldt for å være stigmatiserende.

Ved Robert Gordon University (RGU) i Aberdeen, har lektorene inntil nylig brukt virkelighetstro silikonmasker sammen med fullt kostyme, for å gjøre rollespillsituasjoner innen psykisk helse med sykepleierstudenter mest mulig realistiske. De fikk idéen fra Australia, hvor masker brukes i videreutdanningen for sykepleiere. De tre m askene hos RGU er laget i Hollywood og kostet til sammen 4000 pund.

Får observert

– Vi som underviser har alle klinisk erfaring og kan legge til små nyanser når vi tolker de ulike pasientrollene slik at det blir veldig realistisk for studentene, sier Inga Heyman, en av lærerne i psykiatrisk sykepleie, til BBC. 

Hun mener også at hun får observert studentene på en bedre måte når hun er inni masken.

Fire karakterer

Maskene ble brukt for å virkeliggjøre ulike komplekse scenarier med eldre og mennesker med psykiske lidelser, hvor det vil være vanskelig å bruke frivillige pasienter eller skuespillere.

Teamet ved RGU har skapt fire karakterer: "Billy", bonden fra nord-øst som lider av depresjon og er omsorgsperson for konen som har kreft. Han har vurdert selvmord og har et problematisk alkoholforbruk. "Jim" er en håndtverker og far til tre. Han har bipolar lidelse og får metadon i LAR-behandling. "Mary" er  en pensjonert lærer fra Edinburgh som lider av demens. Denne masken ble også brukt til karakteren "Sheila", som opplevde fysisk og seksuell vold som barn og nå har en angstlidelse. 

Bildet viser rollespillsituasjon med student og lærer med maske.

Student Mhairi Tennant med karakteren "Jim". (Foto: RGU)

 

Bedre forståelse

– En av de største fordelene med å bruke masker er at studentene får møte den samme pasienten gjennom hele utdanningen og jobbe med dem ansikt til ansikt. Ved å reintrodusere pasienten gjennom studentens lærekurve med ulike stadier med helse og uhelse, kan pasientens sykdomsutvikling bli bedre forstått, sier Heyman i et presseskriv fra universitetet.

For eksempel fikk studentene gjennom karakteren Mary først møtt henne da hun viste tidlige tegn på demens. Gjennom studentenes tre eller fire år lange utdanning, ble Marys situasjon stadig forverret, helt til hun døde mot slutten av utdanningen.

Protester

Etter at maskepraksisen ble kjent, fikk den massive protester via sosiale medier.

Universitetsledelsen kom med en uttalelse 15. februar, hvor det heter: «Det var ikke vår intensjon å bidra til stigmatiseringen av mennesker med psykiske lidelser. Faktisk mener vi at simulering og rollespill, som inkluderer frivillige pasienter og skuespillere, er en nyttig del av undervisningen, spesielt for å få studentene til å få en dypere forståelse av hva det vil si å bli stigmatisert.»

RGU vil revurdere bruken av masker gjennom en evaluering som skal gjøres av en tverrfaglig gruppe, inkludert mennesker med erfaring med lidelsene. I løpet av denne perioden vil de innskrenke maskebruken av respekt for dem som har uttrykt misnøye med praksisen. Maskene vil fremdeles brukes av erfarne sykepleiere som tar videreutdanning ved universitetet. Universitetet har også bedt om unnskyldning til dem som måtte føle seg støtt.

Skuffede studenter

«See Me» er en skotsk offentlig satsning for å bekjempe stigmatisering og diskriminering av mennesker med psykiske lidelser. Talspersoner herfra har uttalt at de er glade for vurderingen universitetet vil gjøre, men legger til at de er veldig bekymret for at den visuelle utformingen av maskene vil bidra til å øke stigma assosiert med psykiske lidelser.

Ifølge sykepleiertidsskriftet Nursing Standard, er studentene skuffet over at de ikke får bruke maskene som del av utdanningen lenger.

– Det føles veldig realistisk og det er lett å glemme hvem som er under masken, sier en av studentene til BBC.

En annen sier de ikke starter praksis før i mars, og at simuleringen med maskene er nyttig fordi det gir dem en erfaring i utfordrende atferd som de vil kunne møte når de kommer ut i avdelingene.

Bildet viser rollespillsituasjon med student og lærer med maske.

Student Zoe Mathers med karakteren "Shiela". (Foto: RGU)
 

Frustrert professor

Nursing Times har intervjuet professor Ian Murray, som er sjef ved sykepleie- og jordmorutdanningen ved RGU. Han forklarer at skolen har god erfaring med å bruke frivillige pasienter, men at det er visse områder det ikke blir riktig å bruke skuespillere og frivillige.

– At lektorene bruker maskene gir dem kontroll over hvordan sesjonen går og de kan respondere på en måte som ikke skuespillere eller frivillige vil klare.

Professoren er skuffet over reaksjonen mot maskene og er frustrert over hvordan folk kaster seg på en kritisk bølge uten helt å forstå hvordan maskene blir brukt.

– Hvis universiteter ikke får være innovative og presse grenser rundt undervisning, kan man spørre seg hva hensikten vår er. Det er klart at hensikten vår er å utvikle studenter som er kritiske tenkere, sier Murray til Nursing Times.

 

Se innslag fra BBC som viser hvordan maskene ble brukt. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse