fbpx Politiet beklager Hopp til hovedinnhold
Monika-saken:

Politiet beklager

Politimester Geir Gudmundsen beklaget «på det sterkeste» ekstrabyrden Monikas mor har lidd som følge av politiets dårlige arbeid på dagens pressekonferanse.

" Hva gikk galt under etterforskningen av dødsfallet til åtteåringen Monika Sviglinskaja?"

Det var spørsmålet en oppnevnt arbeidsgrupp fikk i oppdrag av Riksadvokaten å besvare. I dag, 9. februar, la Riksadvokat  Tor-Aksel Busch, frem den 31 sider lange rapporten: " Monika-saken - læringsperspektiver". 

Mye gikk galt

Rapporten konkluderer med at kvaliteten på etterforskningen har vært mangelfull. Saken ble henlagt altfor tidlig.

– Saken blir først henlagt som selvmord, før saken gjenopptas og en person blir siktet for drap. Det er to dramatiske ytterpunkter. En ansvarlig etat må gå tungt inn i dette for å se hva vi kan lære, sa Riksadvokat Tor-Aksel Busch på pressekonferansen.

–  De manglene vi har påpekt skyldes at politiet manglet en ledelse som ser feilene og følger opp disse, sier arbeidsgruppa.

Dette burde vært gjort:

Arbeidsgruppa påpeker flere områder som burde vært fulgt bedre opp. Her er noen av dem:

  • Rekonstruksjon av hengingen ble ikke gjort. Arbeidsgruppa sier det er uforståelig.
  • Trusselmeldinger mot Monikas mor ble ikke fulgt opp.
  • Tre vitner som hadde informasjon om ukjente personer i nærområdet i aktuelt tidsrom ble ikke fulgt opp godt nok.
  • Morens bevegelser den aktuelle dagen ble ikke kartlagt godt nok.
  • Morens tidligere samboer ble ikke undersøkt og fulgt opp godt nok.
  • Politiets sporsikring på gjenstander og tekniske undersøkelser på åstedet, var mangelfulle.

 

Politimesteren innrømmer feil

Rapporten sendes nå over til politimesteren i Hordaland. De har 14 dager på seg til å komme med sine merknader. Men politimester Geir Gudmundsen, svarte på noen spørsmål fra pressen klokka 14.00 i dag.

Gudmundsen innrømmer at det har skjedd feil i Monika-etterforskningen. 

– Det er ikke ikke stilt nok kritiske spørsmål under etterforskningen. Vi er derfor glad for læringspunktene, og at riksadvokaten på sin pressekonferanse sa at de ville følge opp læringspunktene, sa han på pressekonferansen.

Politiet beklager

Gudmundsen beklaget «på det sterkeste» ekstrabyrden Monikas mor har lidd som følge av politiets dårlige arbeid.

– Uten den etterforskeren som påpekte svakheter, uten hans involvering, ville det ikke ha vært noen gjenopptakelse. Det er beklagelig at vi ikke valgte å gjenoppta saken på bakgrunn av hva han kom med, sa Gudmundsen.

Her kan du se mer fra pressekonferansen på Bergens Tidenes nettsider.

Fortsetter etterforskningen

Ifølge Bergens Tidende vil politiet fortsette etterforskningen og morens tidligere samboer sitter fortsatt i varetekt. Kravet til å bli varetektsfengslet er at det foreligger «skjellig grunn» til mistanke. Det innebærer at det må være sannsynlighetsovervekt for at siktede er skyldig.

En domfellelse krever på sin side at de er bevist utover enhver rimelig tvil. Politiet har ennå ikke sagt noe om når det eventuelt blir aktuelt å sende saken videre til statsadvokaten. Det er til syvende og sist Riksadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Det er ikke ikke stilt nok kritiske spørsmål under etterforskningen.
Geir Gudmundsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse