fbpx – Fullamming i 6 måneder bør revurderes Hopp til hovedinnhold
Forsker kritisk til ammeråd:

– Fullamming i 6 måneder bør revurderes

Barn som fullammes i seks måneder kan få for lite jern og vitamin B12. Dagens anbefalinger bør derfor revurderes, mener overlege Ingrid Kristin Torsvik.

Overlege Ingrid Kristin Torsvik disputerte nylig ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «B vitamin and iron status during infancy».


Anbefaler amming

Både Helsedirektoratet og WHO anbefaler morsmelk som eneste ernæring til spedbarn frem til de fyller seks måneder.

- I denne perioden skjer det en rask utvikling og modning hos barn. Ikke minst når det gjelder utvikling av hjernen og nervesystemet, sier Torsvik.

Flere studier har imidlertid vist at barn som fullammes i seks måneder kan få for lite jern og vitamin B12.

- Dette er to mikronæringsstoffer som er svært viktige for normal vekst og utvikling, sier hun. 


Revurder dagens anbefalinger

Funnene bekreftes i Torsviks studier. Hun fant at to av tre friske spedbarn, som hovedsakelig var brysternæret, hadde moderat vitamin B12-mangel i de første månedene av livet.

- En del spedbarn som fullammes har problemer med uttalt gulping. Samtidig viser disse barna en litt sen psykomotoriske utvikling, sier Torsvik.


Moderat mangel

Torsvik undersøkte barn som var henvist til Barneklinikken, var mindre enn åtte måneder og som hadde ernæringsproblemer i form av uttalt gulping, spisevegring og/eller litt sen psykomotoriske utvikling. Det viste seg at mange av barna hadde en moderat vitamin B12-mangel.

- Vi gjorde en såkalt blindet test og gav halvparten av barna vitamin B12. Etter en måned ble barna vurdert på nytt. De barna som hadde fått tilskudd, fikk en normalisering av sin vitamin B12 status. De fikk også en vesentlig reduksjon av gulping og en signifikant bedring i sin motoriske utvikling, sammenliknet med de barna som ikke fikk tilskudd med vitamin B12, sier Torsvik.


Lav vekt

Torsvik har også undersøkt spedbarn med moderat lav fødselsvekt (2000 -3000 gram).

- Dagens rutine er at kun spedbarn under 2500 gram anbefales tilskudd med jern, folsyre og multivitaminer, sier hun.

Torsvik fant i sin studie, at spedbarn som ble brysternært 4,4 måneder i snitt, uavhengig av jern eller vitamintilskudd, hadde betydelig lavere nivå av vitamin B2, vitamin B6 og vitamin B12 sammenlignet med de spedbarna som hovedsakelig fikk morsmelkerstatning.

- De brysternærte barna hadde også en dårligere motorisk utvikling. Spedbarn med moderat lav fødselsvekt (2501-3000 gram), hadde også en risiko for å utvikle jernmangel dersom de ble fullammet i seks måneder, sier hun.


Nysgjerrig

- Hvorfor valgte du å se på akkurat dette emnet i din doktorgrad?

- Det hele startet med oppdagelsen av at en del friske spedbarn født til termin, har en moderat B12-mangel sammenlignet med eldre barn og voksne, sier hun.

Torsvik ble nysgjerrig.

- Skyldes dette umodne organer eller er nyfødte disponert for en vitamin B12-mangel, en situasjon som tilsvarer den som ligger til grunn for rutinemessig tilskudd av parenteralt vitamin K og peroralt vitamin D til nyfødte? undret hun.

Dette var startet på prosjektet.

- Da vi fant at såpass mange spedbarn har en moderat B12-mangel, var det naturlig å gå videre med studier hvor vi undersøkte effekten av vitamin B12-tilskudd, sier hun.


Kontroversielt

- Er funnene dine kontroversielle?

- Ja, til en viss grad, for studiene stiller spørsmålstegn ved om fullamming i 6 måneder er det beste for å sikre en optimal ernæring til det voksende spedbarnet, sier hun.

Torsviks studier viser at spedbarna som ble minst ammet, hadde en bedre motorisk funksjon.

- Det kan jo tyde på at morsmelken mangler enkelte mikronæringsstoffer som er viktig for den motoriske utviklingen. Om dette har betydning for barnet senere i livet, vet vi ikke noe om, sier hun.


Vanskelig å skape endring

- Er dette kunnskap som er vanskelig å nå ut med for å få endret praksis i forhold til Helsedirektoratet og WHOs anbefalinger?

- Helsedirektoratets anbefaling, som er i tråd med både nordiske anbefalinger og WHO sine anbefalinger for Europa og resten av verden, er selvfølgelig vanskelig å settes seg opp imot. WHO har lagt mye vekt på forebygging av ulike infeksjoner, som er en viktig dødsårsak i u-land. Men dette er ikke noe problem i vår del av verden, sier hun.

Torsvik sier også at det de siste årene er det også kommet flere studier som tyder på at innføring av fast føde i alderen 4-6 måneder er minst like bra i forhold til risiko for utvikling av cøliaki, allergi og jernmangel.


Regner med motstand

Jordmødrene er en yrkesgruppe som oppfordrer mødre til amming.

- Hvilke holdninger møter du blant denne gruppen når du sier at fullamming kan føre til vitamin B12-mangel, jernmangel og hemme den motoriske utviklingen?

Jeg har foreløpig ikke diskutert mine studier og synspunkter med så mange jordmødre. Jeg regner vel med å møte en del motstand. Mitt inntrykk er imidlertid at en del jordmødre som har vært lenge i praksis, har en viss skepsis til rådet om 6 måneders ekslusiv amming, sier Torsvik.


4 måneder

- Hvor lenge vil du anbefale nybakte mødre å amme?

- Jeg vil anbefale nybakte mødre å amme så lenge de klarer for morsmelk er utmerket for barnet. Det jeg er kritisk til, er fullamming i 6 måneder. Jeg mener den optimale ernæring for spedbarnet er fullamming i 4 måneder, deretter gradvis  introduksjon av fast føde som grøt og middagsmat samtidig som barnet ammes, sier Torsvik.


Forholder oss til retningslinjene

Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, sier at de forholder seg til de nasjonale retningslinjene og spedbarnsanbefalingene som myndighetene til enhver tid anbefaler.

- Bør dagens anbefalinger revurderes?

- Dette blir opp til nasjonale myndigheter å vurdere. Innen fagområdet ernæring vil det, som innen andre fagområder, jevnlig være behov for revisjoner av anbefalinger etter hvert som kunnskapen øker, sier Schjelderup-Eriksen.


Debatt

- Hvor lenge anbefaler dere at nybakte mødre ammer?

- Det har vært en betydelig internasjonal debatt om hva som er optimal lengde av fullammingsperioden, sier hun og viser til at WHO har utført en systematisk gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig litteratur.

- Konklusjonen ble å anbefale utelukkende morsmelksernæring i seks måneder, med introduksjon av tilleggskost og fortsatt morsmelksernæring deretter. I arbeidet med de norske spedbarnsanbefalingene er den vitenskapelige litteraturen gjennomgått, og det er også tatt hensyn til WHOs konklusjon og endelige anbefaling, sier  Schjelderup-Eriksen.

- Det kan jo tyde på at morsmelken mangler mikronæringsstoffer som er viktig for den motoriske utviklingen.
Kristin Torsvik

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse