fbpx Vil lovfeste plikten til kvalifisert tolk Hopp til hovedinnhold

Vil lovfeste plikten til kvalifisert tolk

– Dårlig tolking gjør at folk ikke får den hjelpen de trenger, sier Anne Kari Lande Hasle.

Hun har ledet arbeidet med en NOU-rapport om tolkning i offentlig sektor. I dag ble den overlevert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

For dårlig

Bakgrunnen for utredningen var en sterk og velfundert bekymring om at bruk av tolk i offentlig sektor er for dårlig. 60–90 prosent av tolkene som brukes av det offentlige er ikke kvalifiserte, noe som kan føre til forlenget saksbehandlingstid, feil i saksbehandling, svekket rettssikkerhet, dårlige tjenester og økte utgifter for det offentlige.

– Dårlig tolkning gjør at folk ikke får den hjelpen de trenger, fastslo Anne Kari Lande Hasle, da hun presenterte rapporten. Hun viste blant annet til dobbelt så mange dødfødsler blant kvinner fra ikke-vestlige land som føder i Norge.

Hovedmålsettingen for rapporten er rettssikkerhet og likebehandling av ikke-norskspråklige innbyggere. Utvalgets forslag er å sikre dette gjennom en egen lov som skal forplikte forvaltningen til å benytte kvalifisert tolk. Loven skal iverksettes fra 1. januar 2019 og forarbeidet skal sikres gjennom en opptrappingsplan fra 2015–2018.

Flere tolker

Utvalget anbefalte blant annet å øke antall offentlig godkjente tolker og få flere tolker inn i det nasjonale tolkeregisteret, øke satsingen på tolkeutdanning og at hver sektor utarbeider en egen strategi for bruk av tolk. Her ble Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus trukket fram som et godt eksempel.

Et annet tiltak er bedring av tolkenes arbeids- og lønnsvilkår, blant annet gjennom et eget lønnsregulativ for tolker. Hasle understreket at tolken må lønnes etter kvalifikasjoner og ikke etter hvor jobben blir gjort. I dag lønnes noen tolker for høyt av domstolene og for lavt i helsesektoren.

Utgiftskutt

Statsråd Solveig Horne lovte at rapporten ikke skulle bli liggende i skuffen.

– Hva mener du er de største utfordringene for tolkning i offentlig sektor?

– At det brukes for mange ukvalifiserte tolker i offentlig sektor. Dette kan føre til svekket rettssikkerhet og i verste fall tap av liv, ved at pasienter ikke får den hjelpen de har behov for, sier Horne.

– Vi vil ta rådet om en opptrappingsplan til etterretning og følge opp de gode tiltakene som allerede er igangsatt, som Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus. Ved å bruke kvalifiserte tolker kan man dessuten spare penger i offentlig sektor. Sikrer man at pasientene forstår hva som blir sagt kan man for eksempel spare noen overflødige liggedøgn på sykehus.

Ukritisk bruk

Nestleder i Norsk tolkeforening, Fardin Roostami, er enig i utvalgets anbefalinger, men presiserer behovet for et klart system for å bestille tolker.

– Vi ser en ukritisk bruk av private tolkeformidlere, for eksempel i sykehus, sier han.

– Mange av de private byråene kurser sine tolker med halvdagskurs og kaller dem kvalifiserte. Det er viktig å ta utgangspunkt i tolkens kvalifikasjoner og ikke i pris. Hver enkelt sektor bør utarbeide et system for bestilling av kvalifiserte tolker, for eksempel gjennom Nasjonalt tolkeregister.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.