fbpx Syke barn Hopp til hovedinnhold

Syke barn

Antibiotika, antiastmatika, allergi- og forkjølelsesmidler og øyedråper er de medisinene barn bruker mest av. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Fire av ti barn mellom 0-17 år bruker reseptbelagte medisiner.

Reseptregisteret viser at i 2013 fikk 485 000 barn og unge i alderen 0-17 år utlevert ett eller flere legemidler på resept.

Det betyr at 44 prosent av alle barn i denne aldersgruppen går på medisiner.

Mest medisiner bruker ett- og toåringer (rundt 60 prosent). 8-11 åringene bruker minst medisiner (rundt 35 prosent).

Antibiotika, antiastmatika, allergi- og forkjølelsesmidler og øyedråper er de medisinene barn bruker mest av. Det gjenspeiler de typiske diagnosene i aldersgruppen: astma, allergi, ørebetennelse (otitt), øvre luftveisinfeksjoner og øyekatarr.

P-piller og sovemedisin

I følge reseptregisteret skyldes økningen av legemiddelbruk hos jenter fra 14-årsalderen, bare delvis p-pillebruk. En studie har vist at bruken av sovemidler økte i perioden 2004-2011, hovedsakelig på grunn av en kraftig økning i bruk av melatonin.
Andelen barn i alderen 0-17 år som fikk sentralstimulerende legemidler (brukt ved ADHD), økte i perioden fra 2004 til 2008. Siden 2010 har imidlertid bruken ligget stabilt på 1,4 prosent, melder Folkehelseinstituttet (FHI).
- Vi har liten kunnskap om bruken av reseptfrie legemidler, samt hvilke legemidler barn bruker når de er innlagt i sykehus, skriver FHI i Folkehelserapporten 2014.