fbpx Moderne homohistorikk Hopp til hovedinnhold

Moderne homohistorikk

Homohistoriske merkesteiner fra 1948 frem til i dag.

1948: Forening for homofile i Danmark starter; «Forbundet af 1948».
1950: Forbundet av 1948 – Norsk seksjon av Det Danske Forbundet af 1948 konstitueres (DNF-48). I dag kalles organisasjonen Landsforenigen for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LLH).
1951: Foreningen gir ut sin første informasjonsbrosjyre om homofili, og lanserer dermed også begrepet «homofili» i Norge.
1957: Den første kvinnen blir valgt inn i styret til DNF – 48.
1965: Det første norske radioprogrammet om homoseksualitet blir sendt på NRK. 
1966: Kim Friele blir valgt til leder i DNF-48.
1972: Straffeloven mot homoseksualitet, paragraf 213 (forbud mot sex mellom menn), blir opphevet. 

Kim Friele

1973: Kim Friele og et mannlig homofilt kjærestepar deltar på det første norske fjernsynsprogrammet med homofile selv.
Utestedet Metropol i Oslo åpner, restauranten eies av DNF-48.
1973: Homoseksualitet fjernet som mental forstyrrelse fra den amerikanske diagnosemanualen DSM, men erstattes i 1974 av kompromisset «ego-dystonic homosexuality».
1977: Norsk Psykiatrisk Forening fjerner delvis homoseksualitet som «mental forstyrrelse».
Tidsskriftet Løvetann kommer ut, inneholder artikler og debattinnlegg om homofili.
1978: Det blir garantert full retts- sikkerhet for åpne homofile lærere i skolen.
1979: Fulle rettigheter blir innført for homofile i forsvaret.
Wenche Lowzow er den første parlamentarikeren i Norden som står frem som homofil.
1981: Særskilt straffevern for homofile blir innført.
1982: Sosialdepartementet fraråder å bruke homofili som sykdomsdiagnose i Norge.
Homodagene i Oslo blir et årlig arrangement. 
1986: Diagnosen «ego dystonic homosexuality» fjernes fra den amerikanske diagnosemanualen DSM.
1988: Høyesterett slår fast at aids og hivpositiv status ikke er oppsigelsesgrunn. 
1989: Som det første land i verden innfører Danmark loven om registrert partnerskap for homofile og lesbiske. 
1990: Verdens helseorganisasjon fjerner homofili som sykdomsdiagnose fra ICD10.
Filmfestivalen «Skeive filmer» starter opp i Oslo.
1991: Månedsmagasinet Blikk kommer ut.
1993: Partnerskapsloven vedtas, men lesbiske og homofile par får fremdeles ikke adoptere barn eller inngå partnerskap i kirken.

Kim Friele og Wenche Lowzow


1998: Homofile og lesbiske inkluderes i anti- diskrimineringsparagrafen 55a i arbeidsmiljøloven. Det åpnes imidlertid for yrkesforbud innen trossamfunn.
2000: Norsk Psykiatrisk Forening fjerner homofili fullt ut som diagnose.
2002: Stebarnsadopsjon for lesbiske og homofile i registrert partnerskap tillates.
2003: Diskrimineringsforbud i enkelte boliglover.
2005: Ny arbeidsmiljølov med eget kapittel om vern mot diskriminering vedtas.
2006: Rett til foreldrepenger for medmor vedtas.
2008: Lesbiske og homofile par får mulighet til å gifte seg. Lovendringen gir også adopsjonsprøvingsrett for samkjønnete par og rett for lesbiske par til assistert befruktning.
2011: LHBT-senteret etableres, et nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
2012: UDI får instruks om å behandle asylsaker fra LHBT-personer, slik at ingen tvinges inn i skapet ved retur (det såkalte diskresjonskriteriet).
2014: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trår i kraft. 

Kilde: LLH, Kim Friele og American Journal of Psychiatry
 
  

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse