- Det jobbes med saken

Norsk sykepleierforbund ønsker et mer oversiktlig regelverk for studenter som har tatt utdanning i utlandet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede behovet for komplimenterende studieløp for studenter som har tatt utdanning utenfor EØS.

- Norsk sykepleierforbund (NSF) er med i denne gruppa og er bedt om å komme med innspill, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Arbeidet skal være ferdig i januar 2015.

LES: Uforståelig avslag

LES: Bortkastet utdanning

 

Ønsker oversiktlig regelverk

Forbundslederen vil ikke kommentere enkeltsaker eller Statens autorisasjonskontors (SAK) saksbehandling.

- Vi har sett flere eksempler på at studenter som har tatt sykepleierutdanning i utlandet ikke får norsk autorisasjon. Det kan være mange grunner til det. Noen av sakene kan virke uforståelige. NSF vil ikke legge seg opp i SAK sin behandling av søknader, men vi ønsker å være med på å påvirke slik at regelverket blir mer oversiktlig og forståelig enn det er i dag, sier hun.

- Jeg forstår at studenter som har tatt utdanning i utlandet blir frustrerte. Forhåpentligvis vil regelverket bli mer oversiktlig og forutsigbart, sier hun.

 

Autorisasjon skal henge høyt

- En autorisasjon som sykepleier skal henge høyt. De som jobber ute i helsevesenet skal ivareta pasienters liv og helse, sier Eli Gunhild By.

Hun legger til at Norge også må forholde seg til EU- direktivet.

- Sakene Sykepleien skriver om, handler om de som er utdannet utenfor EU/EØS landene. Alle som er utdannet innenfor EU får autorisasjon slik det er fastsatt i EU direktivet, sier By.