fbpx Unge jenter sliter psykisk Hopp til hovedinnhold

Unge jenter sliter psykisk

En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. 

Det kommer fram i den årlige rapporten Ungdata fra forskningssenteret NOVA. I tillegg viser en fersk studie fra NTNU at en av seks ungdommer i videregående skole har selvmordstanker. Også her topper jentene statistikken.

Redaktør for Ungdata, Anders Bakken, synes årets funn knyttet til jenter og depressive symptomer er oppsiktsvekkende.

– Funnene strider med hva man vanligvis har tenkt på som årsaker til ungdomsdepresjon. Rusmisbruk er på vei ned, mobbing øker ikke og det er ikke flere familiebrudd, sier han til dagsavisen.no.

Bakken sier det derfor er mulig vi står overfor en ny situasjon der vi ikke helt vet hva problemene handler om.

 

Sammensatte problemer

– Jenter sliter ofte med veldig sammensatte problemer. Mange legger et enormt press på seg selv, kombinert med at mange har dårlig selvtillit. De stiller oss ofte spørsmål om hvordan de kan bli bra nok, sier Anne Bentzrød, helsesøster og ansatt ved nettstedet ung.no.

Via spørreundersøkelser har over 60 000 ungdommer mellom 13 og 16 år deltatt. Årets resultater viser at andelen jenter med depressive symptomer har vært stadig økende siden rapporten først ble utgitt i 2010.

 

Perfeksjonsjag

– Det er et voldsomt perfeksjonsjag blant unge jenter. I dag handler ofte samtaler mellom helsesøster og unge jenter om å senke forventningene til livet. Jentene føler de må ha toppkarakterer, være populære og ha feilfrie kropper. De skal ikke bare være tynne, men også veltrente og muskuløse. Og ønskene blir forsterket av at de hele tida eksponeres for andres perfekte liv på sosiale medier, forteller Kristin Sofie Waldum, leder av NSFs landsgruppe av helsesøstre.

 

Trenger lavterskeltilbud

Den nylig publiserte undersøkelsen fra NTNU viser at angst, depresjonssymptomer og atferdsproblemer på ungdomsskolen disponerer for selvmords­tanker sent i tenårene.

– Det er viktig at det finnes brede og lett tilgjengelige lavterskeltilbud som helsesøstre og helsestasjoner. Det er ikke akkurat slik at unge misbruker de få hjelpetilbudene som finnes. Det er heller sånn at vi opplever at vi ikke når ut til alle som ber om hjelp, sier helsesøster Anne Bentzrød.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse