fbpx Jordmors tilstedeværelse er viktig Hopp til hovedinnhold

Jordmors tilstedeværelse er viktig

Vi trenger mer forskning på hvordan de fødende selv opplever fødselen etter innføring av differensiert fødselsomsorg.

Hensikten med studien til Andreassen og medforfattere var å evaluere effekten av å selektere fødende kvinner ved UNN i Tromsø i lav- eller høyrisikogruppe. Resultatet sier noe om hvor mange lavrisikofødende som endret risikostatus underveis i fødselen, samt utkomme hos begge grupper. 

Noen helseforetak i Norge har egne lavrisikoenheter ledet av jordmødre i tilknytning til sykehusets fødeavdeling, mens ved UNN i Tromsø foregår alle fødsler på samme avdeling, uavhengig av hvilken risikogruppe de tilhører. Data fra skandinaviske studier viser at friske kvinner med en forventet normal fødsel allikevel får en behandling som tilsvarer fødende i risikogruppen på et sykehus der man ivaretar begge grupperinger i samme avdeling. Også bruken av epiduralbedøvelse viser seg å være høyere der dette er tilgjengelig. Forfatterne i denne studien beskriver at hovedgrunnen til overgangen fra lav- til høyrisikogruppe hos førstegangsfødende var et ønske om epiduralbedøvelse midtveis i fødselen. Det positive er at 96,2 prosent av alle kvinnene som startet som lavrisikofødende, også de som senere gikk over til å være i risikogruppen, fødte spontant vaginalt. Samtidig ønsket hver fjerde lavrisikofødende epiduralbedøvelse og endret dermed status. I tillegg ble en høy andel (81,8 prosent) av disse stimulert med oksytocin, noe som kan føre til fødselsskader ved feilbruk. Siden studien ikke sier noe om hvordan kvinnene selv opplevde fødselsomsorgen er det ikke mulig å vurdere om det er en sammenheng mellom de psykososiale aspektene ved fødselen og overgangen til risikogruppen, eller hva som kan være grunnen til at kvinner i en sårbar fase i fødselen trenger mer smertelindring enn andre. 

Det er et kjent fenomen at tidligere traumatiske opplevelser kan reaktiveres og forsterkes under fødselen. Også andre psykososiale aspekter kan ha betydning for utfallet av en fødsel og må derfor tas i betraktning i tillegg til det medisinske. Hvor godt er den gravide ivaretatt og forberedt til å føde? Utfallet av fødselen har også betydning for barseltiden. Hensikten med differensiert fødselsomsorg var å overføre positive elementer fra fødestuene til større fødeinstitusjoner, men har man lyktes med det? Selv om funnene i denne studien er positive er det grunn til å stille kritiske spørsmål. Fra min egen praksis på en mindre fødeavdeling ser jeg at kontinuitet og tilstedeværelse i fødsel av jordmor har stor betydning. Det samme resultatet viser randomiserte studier. Nå trenger vi mer forskning på hvordan fødende selv opplever sine fødsler etter innføringen av differensiert fødselsomsorg og tilrettelegge vår praksis deretter!

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.