fbpx 17 ulike pleiere på fire uker Hopp til hovedinnhold

17 ulike pleiere på fire uker

På fire uker møtte pasientene i gjennomsnitt 17 ulike pleiere. Uproblematisk mener pasientene.

Forsker Edith R. Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn (UiO) har jobbet i hjemmesykepleien i mange år og har nylig gjort en doktorgradsstudie som for første gang dokumenterer hvor mange ulike personer eldre pasienter må forholde seg til når de mottar daglig og langvarig helsehjelp i eget hjem.

Antallet pleiere hver pasient måtte forholde seg til i løpet av perioden varierte fra fem og helt opp til 35, med et gjennomsnitt på 17 ulike pleiere. Pasientene møtte samme person kun tre ganger i løpet av denne perioden. 

Gjevjon har hentet inn informasjon om 79 pasienter og gjort intervjuer med pasienter, pårørende og ledere i 12 norske kommuner.

– Lederne i hjemmesykepleien som ble intervjuet i undersøkelsen uttrykte ønske om å redusere antall pleiere per pasient fordi de mente at det er en fordel for pasienten. Innerst inne syns de ikke at dette er bra, for de har jo sine faglige ideale, sier Gjevjon.

 

Klager ikke

I motsetning til en allmenn oppfatning av at antall pleiere per pasient er for høyt og bør ned, er det én gruppe som syns dette er greit, nemlig pasientene selv. Hele 77 prosent av pasientene syntes at antallet personer de måtte forholde seg til var uproblematisk.

– Det er ganske overraskende at så mange pasienter sier det er uproblematisk. Men pasientene kjente stort sett alle pleierne, og de fleste svarte at de hadde møtt alle pleierne i forrige uke. De fleste hadde hatt hjemmesykepleie ofte og lenge, og de opplevde at de ansatte hadde kompetanse, noe som kan forklare dette, sier Gjevjon.

– Er det da et egentlig et problem at pasientene møter så mange forskjellige pleiere? 

– Det er slett ikke sikkert, sier Gjevjon, som ønsker et mer nyansert syn på dette med antall pleiere per pasient.

 

Faste team

En praktisk måte å organisere hjemmesykepleien på kan være å innføre faste team med et visst antall helsepersonell per pasient. Hvor mange pleiere som bør inngå i et slikt team, tar ikke Gjevjon stilling til. 

Hun mener teambasert hjemmesykepleie kan ta hensyn til både ønsket om kontinuitet, behovet for flere øyne til å vurdere pasienten samt prioriteringene som må tas av lederne. 

– Å tro at vi skal klare idealet om én til to pleiere per pasient i en kontekst med 24-timers tjeneste og tre skift i døgnet, med mange deltidsstillinger og flere besøk om dagen, er helt umulig, sier Gjevjon.  

 

Kilde: Gjevjon, Edith R. m.fl.: Measuring interpersonal continuity in high-frequency home healthcare services in Journal of Advanced Nursing, juni 2013

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse