fbpx Vil heve aldersgrensen til 80 år Hopp til hovedinnhold

Vil heve aldersgrensen til 80 år

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år.

– Bedre helse og høyere levealder er i seg selv argumenter for å heve aldersgrensen for autorisasjon for helsepersonell. Eldre helsepersonell utgjør også en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring. Denne ressursen bør utnyttes bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

I dag er det slik at autorisasjonen bortfaller når helsepersonell fyller 75 år. Da er søknad og tildeling av lisens en forutsetning for videre pasientrettet virksomhet. Regjeringen foreslår nå å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år. Samtidig videreføres dagens ordning med adgang for helsepersonell over 80 år å søke om lisens dersom de fortsatt ønsker å drive pasientrettet virksomhet. Det foreslås en overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres.

Endringene foreslås gjennomført i helsepersonelloven og i forskrift om lisens for helsepersonell.

Høringsfrist er 1. oktober 2014.

 

Les: Høringsbrev

Les: Høringsnotat

Les: Høringsinstanser

 

Les: 70 år ingen alder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse