fbpx Erstatter ikke sykepleiervakter Hopp til hovedinnhold

Erstatter ikke sykepleiervakter

Kun en av fire ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere viser kartlegging NSF Østfold har gjort.

I en periode over 14 dager i mars kartla NSFs tillitsvalgte i Østfold hvor mange sykepleiervakter det var totalt i avdelingen eller virksomheten, hvor mange som var ledige og hvordan disse ble erstattet.

23 prosent av sykepleiervaktene i fylkes pleie- og omsorgstjeneste var ubesatt. Kun hver fjerde ble dekket av andre sykepleiere. Resten av vaktene ble erstattet med helsefagarbeidere, ufaglærte eller ikke dekket opp. Det viser undersøkelsen NSF Østfold har gjort i 13 av fylkets 18 kommuner.

 

"Temperaturmåling"

– Kartleggingen er en måte «å ta tempen på» bemannings-situasjonen i pleie- og omsorgstjenesten. Selv om dette ikke er forskning, viser tallene at ledere daglig står overfor store utfordringer med å fylle ledige sykepleiervakter. Det er krevende for både ledere og ansatte, ifølge fylkesleder Karen Brasetvik.

 

Liten endring fra i fjor

Sammenliknet med tilsvarende kartlegging i fjor, viser årets undersøkelse at det er færre ubesatte sykepleiervakter (23 prosent mot 40 prosent i fjor). Samtidig viser resultatene at det er liten endring i hvordan man løser sykepleiermangelen. 25 prosent av de ledige sykepleiervakter ble erstattet med sykepleier. Det er likt med i fjor. 31 prosent ble erstattet med lavere kompetanse mot 34 prosent i fjor. 22 prosent ble erstattet med ufaglærte mot 27 prosent i fjor.

Den største økningen er i antall vakter som ikke ble erstattet. Mens 13 prosent av de ledige sykepleiervaktene ikke ble erstattet i fjor, gjaldt det for 18 prosent av vaktene i år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse